Press "Enter" to skip to content

SCRIPTURA Posts

My 2 sent oor Angus Buchan se 1 miljoen

1. Oom Gamaliël en Angus
Oom Angus is weer in die nuus. Baie mense gons oor die massa-gebedsdag wat sal plaasvind op 22 April.

Oor Buchan as persoon, wil ek nie veel sê nie. Ek het heelwat positiewe dinge gehoor van die MMC, en ek het ook al heelwat negatiewe reaksies raakgelees. Ek het goeie goed gehoor van die “nederige oom Angus” en ek het ook al gehoor dat hy ‘n “valse profeet” is.

Ek dink die wysheid van Gamaliël in Handelinge 5:38,39 is hier van toepassing: “…bly af van hierdie manne en laat hulle staan; want as hierdie voorneme of hierdie werk uit mense is, sal dit vernietig word; maar as dit uit God is, kan julle dit nie vernietig nie—dat dit nie miskien bevind word dat julle selfs teen God stry nie.”

Ons moet ook Filippense 1:15-18 in ag neem: “Sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid: die eerste verkondig Christus uit naywer, nie met suiwer bedoelinge nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg; maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit? In alle geval, op allerlei wyse, of dit onder ‘n skyn of in waarheid is, word Christus verkondig; en hierin verbly ek my en sal ek my ook verbly.”

So as dit God self is wat hierdie dinge in mense se harte werk – as dit die Almagtige is wat een miljoen mense saamroep, laat ek dan die laaste een wees wat in Sy pad staan.

En as dit uit mense is en nie van God nie; as Angus ‘n valse profeet is en as Buchan met allerlei valse voorwendsels en idees die biddag byeenroep, dan berus ek my op die sekere feit dat “dit vernietig sal word”.

So voor ons moddergooi op Facebook en skares in oproer bring, moet ons eers geduldig wees en kyk of die MMC en die biddag-byeenkoms die toets van die tye sal deurstaan.

Onthou: “…elkeen se werke sal aan die lig kom” (1 Korintiërs 3:13).

As oom Angus jou bloed laat kook, ontspan. Hy sal nooit magtiger as God self word nie. God is steeds in beheer.

As oom Angus jou nuwe rolmodel is en jy verwag alles wat goed is van hom af, dan het jy sopas ‘n nuwe afgod bygekry, met die naam “Buchan”.

Dit vir eers daar gelaat. As jy wil gaan na die biddag, gaan. As jy wil bly, bly. Dit is nie nou waaroor ek ‘n eier te lê het nie.

2. Wat van 23 April?
Almal gons oor Saterdag 22 April, maar wat van Sondag die 23e?

Dít is waaroor dit vir my gaan: wat gebeur ná 22 April?

Ek wonder, gaan jy 23 April in die kerk onder die erediens wees? En 30 April? En 7 Januarie 2018?

Hoe gaan jou “Facebook-comments” lyk op 24 April, wanneer jy lees van nog ‘n moord?

Wat gebeur ná 22 April?

Ja, die gebed van gelowiges het groot krag. In Handelinge 12 het hulle saam in gebed volhard, en meteens roep Rhodé opgewonde, dat Petrus voor die deur staan – ‘n engel het hom uit die tronk bevry!

Ons moet saam bid en ernstig vir die Here om genade smeek! Ek erken en bely dat dit net God is wat ons kan red uit die ellende waarin ons land verkeer! Ons wat glo dat God vir ons alles ten goede laat meewerk, moet sonder ophou bid!

Die wat glo, moet bid en die wat bid, moet glo (Lees ook die artikel: “Leer ons om te bid”).

En in dieselfde asem sê ek: onhou ook Hosea 6:6: die Here “…het ‘n behae in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers.”

3. Gebed en bekering
Ek haal Hosea aan, want gebed en bekering gaan saam soos vinkel en koljander – die een kan nie sonder die ander. Liefde vir God, kennis van God – dit is wat ons gebede vir God aanneemlik maak.

Een man wat God ken en Hom liefhet, se gebed is vir God meer aanneemlik, as 1 miljoen gebede van liefdelose mense wat weier om God te ken.

Nee, ek sê nie almal wat biddag toe gaan is liefdeloos nie of ken God nie. Inteendeel, ek dink daar sal heelwat ware gelowiges teenwoordig wees op 22 April.

My punt is dit: ons moet besef dat ons nie kan bid vir genesing, sonder berou nie. Ons kan nie vra en pleit vir ‘n mooi toekoms, maar nie terugdraai van ons “bose weë” nie.

2 Kronieke 7:14: “As Ek die hemel gesluit hou sodat daar geen reën is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land kaal te vreet, of as Ek pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose weë af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel.”

As die Here ‘n wonder in hierdie land bewerk, dan sal dit die wonder van bekering wees. Bekering van ons harte. Toon berou en bid! Vra na sy wil en draai terug van jou bose weg af! En wat dan? Dan, sê die Here sal Hy luister uit die hemel en die sonde vergewe en die land herstel.

Is die kennis en liefde van God vir jou belangriker as ‘n rooskleurige toekoms?

Soek en dien jy die Here in gebed 22 April, maar ook 23 April in die kerk en elke dag daarna?

22 April is ‘n massa-gebedsdag, maar sal daar ook massa-bekering wees?

Die Here het ‘n behae in liefde en nie noodwendig in massa gebedsdae nie, en in kennis van God meer as in MMC.

Handige webblaaie vir gelowiges

Vir persoonlike- of groep-Bybelstudie:

Aanlyn boeke, artikels en kommentare:

Aktuele artikels, videos en preke:

Artikels, vrae en klankprogramme oor die huwelik, verhoudings ens.:

Antwoorde op verskeie geloofsvrae/berading:

Weet jy van nog webblaaie wat hier gelys moet word? Los ‘n boodskap met die skakel hieronder!

Depressiewe Gelowige

“Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so?” (Psalm 42)

Depressie onder gelowiges is nie ‘n vreemde verskynsel nie. Inteendeel, vandag se leefstyl vereis so baie van ‘n mens, dat depressie al hoe meer in die lewe van gelowiges figureer. Baie belangrik: hierdie opstel gaan nie oor kliniese depressie bespreek nie, maar eerder die diep teneergedruktheid of “geestelike depressie” van ‘n gelowige wat perspektief verloor het as gevolg van die een of ander kortsigtige en kleingelowige benadering.

Wat is die geestelike depressie wat gelowiges beleef?
Miskien sou ‘n mens eerstens vra: kan gelowiges depressief raak? Die antwoord daarop is ongetwyfeld: Ja! Die Skrif gee vir ons talle voorbeelde van gelowiges wat geestelik depressief geraak het. Dink maar aan Job en die digter wat in Psalm 42:1 skryf: “Soos ‘n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God!”. Of Psalm 25:16: “Sien my in genade aan, Here, want ek is eensaam en verstote”. Of, nog duideliker, Prediker 2:17: “Daarom het ek die lewe gehaat, want die werk wat onder die son gedoen word, het my mishaag, omdat alles tevergeefs is en ‘n gejaag na wind”. Ja, gelowiges raak depressief (soms dikwels in hul lewe).

Met hierdie geestelike depressie wat gelowiges beleef, word nie kliniese depressie bedoel nie. Die depressie wat gelowiges so dikwels beleef is eerder ‘n teneergedruktheid, bitterheid of uitsigloosheid wat gelowiges beleef. Dikwels sê ‘n mens dan in sulke tye: “ek het perspektief verloor”. Hierdie gevoel gaan dikwels gepaard met ‘n hartseer en ontmoedige gevoel en ‘n magteloosheid en gewoonlik verloor ‘n mens self entoesiasme en lus vir die lewe. Die Bybel verskaf verskeie redes waarom depressie ‘n gelowige kan oorweldig (Manser, 2009): Omstandighede; vrees vir ander; vrees vir mislukking; ernstige skuldgevoelens oor sonde; ‘n gevoel van nutteloosheid of ‘n verlange na God se teenwoordigheid ensovoorts. Hoe moet gelowiges hierdie geestelike depressie hanteer? Hoe kan gelowiges weer uit die gat van geestelike depressie klim? Om hierdie vrae te beantwoord, word Psalm 42 nou bespreek.

Die geestelike depressie van die Koragiet
Die opskrif in die ‘33/’53 vertaling is heel gepas: heimwee na God. Die digter van hierdie Psalm was ‘n Koragiet (sien die oorsig oor die Psalm in Addendum A). Dit wil sê hy was lid van die koor wat in die tabernakel moes sing (2 Kron 20:19). Verder is daar nie meer inligitng oor die digter nie. Al wat verder duidelik word, is dat die Koragiet verlang na die Here. Hy smag na God (42:2). Die Psalm is ook ‘n “onderwysing”. Dit wil sê, die lied was bedoel om iets aan die hoorders te leer, terwyl dit daar in die tabernakel gesing word. Die Koragiet sukkel om die Here te vertrou te midde van al die moeites wat hy beleef (42:10). Hy wil voor God verskyn en sy smart aan God bekend maak, want Hy voel die Here is nie meer met hom nie. Daarom vra hy dat God hom nie vergeet nie (v9,10).

Die geestelike depressie van die Koragiet kan dus soos volg beskryf word: hy voel alleen in sy hartseer en onderdrukking van ander.

Die Koragiet se hantering van sy eie geestelike depressie
Soos wat ‘n mens deur die Psalm lees, beleef ‘n mens hoe die Koragiet met sy alleenheid en depressie worstel. In sy onderwysing by wyse van hierdie Psalm leer ‘n mens hoe die digter sy geestelike depressie hanteer:

Hy vra: “Hoekom?”
Is dit nie maar die natuurlike reaksie van enige mens in tye van swaarkry nie? Hy vra: “Hoekom?” So ook die Koragiet (‘n mens vergeet so dikwels dat die mense van die Bybel ook maar net mense was!).

Selfs gelowgies vra in tye van depressie: “Hoekom ek?” of, soos in die woorde van v10: “Waarom vergeet U my?” en “Waarom gaan ek in die rou deur die vyand se verdrukking?”
Dit is tog belangrik om raak te sien, dat die Koragiet deurentyd in gesprek is met God. Hy worstel met God ja, hy het allerlei vrae vir die Here, ja, maar hy keer nie sy rug op Hom nie! Hy dors na die Here, en weet dit is net die Here wat sy dors sal les.

Dit is normaal vir gelowiges om vir die Here te vra: “Hoekom?”, maar gelowiges moet onthou – God is goed! Daarom bevestig die digter ook God se goedheid vir homself: Hy bevestig vir homself God se goedheid In v8 druk die Psalmdigter sy swaarkry uit: dit voel vir hom asof die een golf na die ander oor hom slaan. Maar dan moet hy homself in hierdie tyd van depressie herinner: God is goed! Daarom volg v9 met ‘n maar. “Maar die HERE sal oordag sy goedertierenheid gebied”. In hierdie tyd van depressie leer die Koragiet: slegte omstandighede maak nie van God ‘n slegte God nie. “Die Here sal weer op ‘n dag sy trou laat blyk” (’83 vertaling). Hy onthou die goeie ou dae Die Koragiet kan getuig van God se goedheid, want hy herinner homself aan die “goeie ou dae”. V5 sê: “Hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my: hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare, hulle gelei het na die huis van God, met die stem van jubel en lof – ‘n feesvierende menigte!” In hierdie tyd van depressie dwing die digter homself om terug te dink aan die dae waar hy gelukkig was in die diens van die HERE.

Hy sing en bid
Tog erken hy dat dit nou nie meer goed gaan met hom nie. Dit voel vir hom asof sy siel binne-in homself omvou. Hier in v6, 12, vind ons ‘n goeie beskrywing van die gevoel van depressie en neerslagtigheid. Dit voel asof ‘n mens se siel neergebuig is; in jouself omgevou is en jy is onrustig. Daarom soek die digter weer hoop en rustigheid; hy wil nie meer kerm en kla nie! Al waar hy rustigheid vind is in die nag, wanneer hy sing en bid (v9). Hy sing en en roep om hulp. Hy dra sy gedagtes en smarte aan die Here op. Steeds is dit duidelik: die Koragiet draai nie kwaad sy rug op God nie, maar verlang na Hom en soek na Hom. Die Koragiet dors na die Heer (v1). ‘n Mens kry amper die gedagte dat die digter onophoudelik by die Here kerm!

Hy weet, die enigste plek waar hy rustig kan wees, is by die Here.
Selfs in die nag, wanneer alles om hom die stilste en die alleenste is, dan sing hy en bid tot die Here, die God van sy lewe.

Hy spreek tot sy eie siel
In die refrein van die Psalm vind ons elke keer hierdie gedagte: die Koragiet praat met homself (v6,12). Hy herhaal dit twee keer: hy preek vir homself! “Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoop op God…” Die Koragiet gooi nie sy hande omhoog en laat sy gedagtes maar die oorhand kry nie. Nee, voortdurend is hy in gesprek met homself: waarom is jy teneergedruk? Waarom kerm jy? Waarom is jy bitter? Wees stil! Hoop op God! Dit is asof die digter hier met sy sondige menslike natuur in gesprek tree, en aktief beheer daaroor neem.

Sy sondige mense-aard maak hom teneergedruk en depressief – hy wil alles laat vaar. Tog, neem hy beheer van sy siel – hy verkondig die verlossing van God aan homself!
Gelowiges van vandag se hantering van geestelike depressie
Psalm 42 leer dat die geestelike depressie wat gelowiges vandag beleef dikwels te danke is aan ‘n tekort aan hoop. Dikwels hoop ons nie meer op God nie. ‘n Mens raak verstrengel deur skuldgevoelens, vrese, omstandighede of vrees vir ander. Ons raak selfs hopeloos wanneer ander heeltyd jou geloof of jou God probeer aftakel (“Waar is jou God?” v4). Die Koragiet leer met Psalm 42 dat dit deel is van die mense-natuur, om te vra: “hoekom?”. Maar ‘n mens moet steeds met die Here in gesprek bly oor die dinge wat jou kwel. Dikwels luister jy te veel na jou sondegevalle self en praat te min met jouself. Jy heers nie oor jou gedagtes nie. Die Koragiet leer dat jy die verlossing van Christus aan jouself moet verkondig. Ons moet heers oor ons menslike natuur. Ons moet beheer neem van die geestelike depressie. Herinner jouself daaraan dat God waarlik goed is – dink aan die “goeie ou dae”. Bly in gesprek met God – sing en bid tot die Here; soek Hom op. Dors na die Here en smag na Hom!

Wanneer jy in ‘n tyd van geestelike depressie verkeer, kan jy maar ondersoek instel: jy het heelmoontlik jouself laat verval in ‘n toestand van hopeloosheid. Omstandighede maak jou hopeloos. Mislukking maak dat jy moed opgee oor die toekoms. Ernstige skuldgevoelens oor sonde maak dat jy vergeet dat Christus jou enigste hoop is – die “verlossing van jou aangesig” (42:12). Ja, dit gebeur soms, dit is deel van ons gevalle natuur en daarom moet ons in sulke tye ons “neergebuigde siel” aanspreek: waarom is jy depressief/teneergedruk/bitter? Hoop op God. My slegte situasie maak nie van God ‘n slegte God nie. Christus is die “verlossing van my aangesig en Hy is my God!” (42:12).

Wanneer mag ek kwaad word?

“Die verstand van ‘n mens maak hom lankmoedig, en dit is vir hom ‘n eer om die oortreding te vergewe. ” (Spreuke 19:11)

Die menslike humeur
Kwaad word is menslik en natuurlik.

 • God het dit in ons ingeskape, sodat ons daadwerklik, energiek sal optree tot Sy eer.
 • Maar ons emosies en reaksies is sondig en daarom moet ons dissipline en beheer uitoefen.

Daarom moet ons vir onsself die volgende sake uitmaak:

Wanneer is dit reg om kwaad te word?
Wanneer ons saam met God kwaadword oor dit wat God kwaad maak. Dit wil sê:

 • Ons moet haat wat God haat en aktief wegbly van alle vorme van kwaad
 • Ons moet daadwerklik optree om die eer van God in ons land te herstel
 • Ons moet steeds beheersd kwaad word, en nie sondig nie.

Wanneer moet ek eerder my humeur beteuel?
Wanneer dit meer gaan oor my eer, as God se eer. Dit wil sê:

 1. Wanneer daar teenoor my oortree word
 2. Wanneer my eer gekrenk word

Hoe doen ek dit? Hoe kan ek lankmoedig wees? Vier beginsels uit Spreuke 19:11:

 1. As iemand ernstig teenoor jou oortree het, wees lankmoedig deur:
  • Gelowig in te sien en jou te herinner aan dit waarvoor God jou in Christus reeds vergewe het
  • Onderwerp jou aan God en wag dat Hy oor jou oortreder oordeel
 2. As iemand jou eer gekrenk het, wees lankmoedig deur:
  • Nie kwaad te word nie – dit is onverstandig en nie Godvresende karakter nie
  • Bid dat die Heilige Gees jou lankmoedig sal maak
  • Stel eerder jou eer daarin, om die persoon te vergewe

Saamgevat kan ons onthou Spreuke 19:11 leer: ‘n Godvresende mens beheer sy humeur.

7 Kenmerke van iemand wat vir die Here lief is

Op hierdie episode lys ek sewe Bybelse kenmerke van iemand wat vir die Here lief is.
Iemand het die Here lief, wanneer hy begeer om in die weg van die uitverkorenes te wandel. So ‘n persoon vertoon op die ou end gewoonlik hierdie 7 kenmerke:
1.  Hy het Christus lief en glo dat Jesus waarlik God is en mens geword  het.
2.  Hy hou die Here se wette en het berou en bekering teen sy eie  swakhede
3.  Hy het sy naaste daadwerklik lief
4.  Hy vier die sakrament van die Nagmaal
5.  Hy is ‘n meelewende lidmaat van ‘n plaaslike kerk
6.  Hy het die Waarheid lief
7.  Hy span sy hele wese in om die Here lief te hê

Wie is my naaste?

‘n Vraag wat soms te min aandag verdien is: “wie is my naaste nou eintlik?” Ek moet immers, as Christen my naaste liefhê! In hierdie episode kyk ons na Lukas 10 vir drie belangrike rigtingwysers om hierdie vraag te beantwoord:

(1) Luk. 10:29| Maar hy wou homself regverdig
(2) Luk. 10:36| Wie dan van hierdie drie, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het?
(3) Luk. 10:37| En hy antwoord: Hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom: Gaan en doen jy net so.

Wie is my naaste? Ons moet eerder vra: vir wie is ek ‘n naaste?

WhatsApp WhatsApp