Press "Enter" to skip to content

SCRIPTURA Posts

Wanneer mag ek kwaad word?

“Die verstand van ‘n mens maak hom lankmoedig, en dit is vir hom ‘n eer om die oortreding te vergewe. ” (Spreuke 19:11)

Die menslike humeur
Kwaad word is menslik en natuurlik.

 • God het dit in ons ingeskape, sodat ons daadwerklik, energiek sal optree tot Sy eer.
 • Maar ons emosies en reaksies is sondig en daarom moet ons dissipline en beheer uitoefen.

Daarom moet ons vir onsself die volgende sake uitmaak:

Wanneer is dit reg om kwaad te word?
Wanneer ons saam met God kwaadword oor dit wat God kwaad maak. Dit wil sê:

 • Ons moet haat wat God haat en aktief wegbly van alle vorme van kwaad
 • Ons moet daadwerklik optree om die eer van God in ons land te herstel
 • Ons moet steeds beheersd kwaad word, en nie sondig nie.

Wanneer moet ek eerder my humeur beteuel?
Wanneer dit meer gaan oor my eer, as God se eer. Dit wil sê:

 1. Wanneer daar teenoor my oortree word
 2. Wanneer my eer gekrenk word

Hoe doen ek dit? Hoe kan ek lankmoedig wees? Vier beginsels uit Spreuke 19:11:

 1. As iemand ernstig teenoor jou oortree het, wees lankmoedig deur:
  • Gelowig in te sien en jou te herinner aan dit waarvoor God jou in Christus reeds vergewe het
  • Onderwerp jou aan God en wag dat Hy oor jou oortreder oordeel
 2. As iemand jou eer gekrenk het, wees lankmoedig deur:
  • Nie kwaad te word nie – dit is onverstandig en nie Godvresende karakter nie
  • Bid dat die Heilige Gees jou lankmoedig sal maak
  • Stel eerder jou eer daarin, om die persoon te vergewe

Saamgevat kan ons onthou Spreuke 19:11 leer: ‘n Godvresende mens beheer sy humeur.

7 Kenmerke van iemand wat vir die Here lief is

Op hierdie episode lys ek sewe Bybelse kenmerke van iemand wat vir die Here lief is.
Iemand het die Here lief, wanneer hy begeer om in die weg van die uitverkorenes te wandel. So ‘n persoon vertoon op die ou end gewoonlik hierdie 7 kenmerke:
1.  Hy het Christus lief en glo dat Jesus waarlik God is en mens geword  het.
2.  Hy hou die Here se wette en het berou en bekering teen sy eie  swakhede
3.  Hy het sy naaste daadwerklik lief
4.  Hy vier die sakrament van die Nagmaal
5.  Hy is ‘n meelewende lidmaat van ‘n plaaslike kerk
6.  Hy het die Waarheid lief
7.  Hy span sy hele wese in om die Here lief te hê

Wie is my naaste?

‘n Vraag wat soms te min aandag verdien is: “wie is my naaste nou eintlik?” Ek moet immers, as Christen my naaste liefhê! In hierdie episode kyk ons na Lukas 10 vir drie belangrike rigtingwysers om hierdie vraag te beantwoord:

(1) Luk. 10:29| Maar hy wou homself regverdig
(2) Luk. 10:36| Wie dan van hierdie drie, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het?
(3) Luk. 10:37| En hy antwoord: Hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom: Gaan en doen jy net so.

Wie is my naaste? Ons moet eerder vra: vir wie is ek ‘n naaste?

Hebrew Roots

(1) Kenmerke van die Messiaanse Jode (Hebrew Roots) – hoe ken ek iemand uit wat deur die beweging beïnvloed is?
(2) Wat is die ideologie – wat glo hulle? Wat is die kern waaroor HR gaan?
(3) Die Bybel en die HR beweging
(4) Hoe benader ons iemand in die HR beweging? Hoe reageer ons en hoe help ons hulle?

Kersfees?

Luisteraarsvraag: “Is Kersfees nie ook maar ‘n heidense fees, soos Halloween nie?”

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

WhatsApp WhatsApp