Press "Enter" to skip to content

Die Tien Gebooie: Die Agtste Gebod

Waar kry jy alles wat jy besit? Wat van jou gawes en talente? Wat beteken die agtste gebod vir ons wie God opreg wil dien? Watter vorms van steel bestaan daar? Hoe speel dit uit in die samelewing en in jou eie lewe? Hoe eerlik is ons met ons tyd, geld en aandag, sodat ons die middele tot ons beskikking ook nie misbruik nie? Wat ontvang ons terug vir ons vrygewigheid en ons offers aan God? Wat is die verband tussen materiële diefstal en om van harte te beroof?

01:44 Sondag 42 van Heidelbergse kategismus
04:44 Bybelse fondasie van besittings en rentmeesterskap
10:42 Hoekom het ons besittings nodig?
12:53 Hoe verkry ons die besittings?
24:07 Hoe gebruik ons besittings?
27:45 Beroof ons mekaar se harte?

Skrifverwysings: Ps 24:1, Matt 6:19-21, Luk 11 en 12, Luk 16:9-15, 2 Thes, Sondag 42 HK, Fil 4, 2 Kor 9, Ps 104:14-15.

Aanbieders: Marnix Boersema, Gerhard van Rhyn, Nikolaas Pienaar, Jaco de Beer

Be First to Comment

Lewer Kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.