Press "Enter" to skip to content

Predikante, teologiese opleiding & die Gereformeerde Teologiese Akademie

In ‘n onderhoud met professor Dolf Britz gesels Scriptura oor die vereistes vir ‘n goeie teoloog. Wat is die werk van ‘n predikant? Watter karaktereienskappe en vaardighede moet ‘n predikant hê om sy werk tot eer van God en tot heil van die gemeente te beoefen? Hoe dien teologiese opleiding om dit te kweek en te ontwikkel? Is universiteite ‘n produk van christelike tradisie?

00:00 Onderhoud met professor Dolf Britz van die GTA
03:00 Wat is die vereistes vir ‘n goeie teoloog?
07:00 Wat is die werk van ‘n predikant?
17:30 Watter geestelike karaktereienskappe en vaardighede moet ‘n predikant hê?
26:40 Oorspronklike teologiese vakgebiede
35:44 Wat is die uitdaging van gefragmenteerde teologiese vakgebiede?
38:50 Wat is prediking?
44:20 Is universteite ‘n produk van christelike tradisie?
50:00 Gereformeerde Teologiese Akademie

Skrifverwysing: Rom 10

Aanbieders:
Jonker Venter, Jaco de Beer en Marnix Boersma voer onderhoud met Professor Dolf Britz van die Gereformeerde Teologiese Akademie

2 Comments

  1. Christo Bezuidenhout Christo Bezuidenhout

    Uiters goed dat mense opstaan teen die Kabaal van hierdie tyd. Wonder hoekom is die NG beweging so traag om te volg. Die Hervormde kerk net so traag.
    Legendaries wat Prof/Oom/Die Leeu doen. My bede is dat hy en gesin beskerming deur YHVH sal geniet.
    Ek bid vir hereniging tussen die kerkgangers dat almal saam sal staan en hul rykdom in Chrisus saam sal verdedig en geniet.

Lewer Kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.