Press "Enter" to skip to content

Pastoraal: Medelye en Empatie

Wat is medelye en empatie? Hoe moet christene empatie wys sonder om self ook deel van die probleem te word? Hoe tree ons simpatiek op om bybelse lig te werp op die beproewings en uitdagings? Wat leer ons uit die bybel oor medelye as ons spesifiek na Jesus se lewe kyk? Onthou: Bybelse berading is sinoniem met jou plaaslike kerk, en pastoraal is net ‘n hulpmiddel. Spreek ook jou ouderling en predikant oor lewenskwessies en krisisse vir wyse ondersteuning, insig en oplossing vanuit ‘n christelike perspektief.

00:00 Pastoraal: Medelye en Empatie (simpatie, embarming, deernis)
02:25 Definisies
10:03 Onderskeid tussen empatie en simpatie/medelye
12:00 Wat is die probleem met empatie?
14:10 Wat sê die Skrif oor simpatie?
22:00 Moet ons altyd met almal se pyn identifiseer?
25:00 Simpatie moet na Christus wys
27:00 Dra mekaar se laste

Skrifverwysings:
Heb 4:15-16, Matt 9:36, Matt 14:14, Ps 119, Jak 2:14-15.

Aanbieders:
Marnix Boersema, Jaco de Beer, Nikolaas Pienaar.


Be First to Comment

Lewer Kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.