Press "Enter" to skip to content

Wie regeer oor die aarde: God of Satan?

God is soewerein

Dit beteken alles en almal is altyd onder sy beheer. Daar is geen aspek van die heelal wat nie deur God se almag onderhou word nie. God heers in die hemel, op aarde en selfs in die hel. Die hel is nie Satan s’n en die hemel God s’n nie. So ook met die aarde – dit is Gods se aarde en Hy is in beheer.

“God se duiwel”

Per implikasie, is die Duiwel ook “God se duiwel”. Ek bedoel daarmee dat hy niks kan doen, as God hom nie toelaat nie.

Satan is tot ‘n mate los op die aarde. Hy bedrieg, moor en verwoes. Die media, ontspannings-bedryf en so meer is alles mediums waardeur Satan sy leuens versprei. Hy is los oor die aarde ja, maar steeds binne die perke wat God vir hom gestel het.

Satan is soos ‘n hond aan ‘n ketting

Oral saai hy verwoesting, maar net sover as wat die ketting hom toelaat. So is hy deur God gebind. Kyk gerus na Job 1. As jy fyn lees, sal jy sien dat Satan ‘n opdrag van God kry om Job te teister. Sou Satan by God moes toestemming kry as hy in beheer was? Natuurlik nie.Efesiërs 2 leer wel dat die ongelowiges kinders van Satan is. Hulle is instrumente in sy hand, sodat hy met hulle kan maak wat hy wil (steeds onder God se hand). Die gelowiges is daarteenoor vrygemaak van Satan en het nog God as Vader.

God regeer oor…alles!

So in kort, as ons vashou aan ons belydenis van God se almag & soewereiniteit, dan moet ons ook glo dat Satan nie in beheer is nie, hoewel God hom vir ‘n tyd lank die ruimte gee om verwoesting te saai en inderdaad kragtig te werk deur die “kinders van die duisternis”.

Be First to Comment

Lewer Kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.