Press "Enter" to skip to content

My 2 sent oor Angus Buchan se 1 miljoen

1. Oom Gamaliël en Angus
Oom Angus is weer in die nuus. Baie mense gons oor die massa-gebedsdag wat sal plaasvind op 22 April.

Oor Buchan as persoon, wil ek nie veel sê nie. Ek het heelwat positiewe dinge gehoor van die MMC, en ek het ook al heelwat negatiewe reaksies raakgelees. Ek het goeie goed gehoor van die “nederige oom Angus” en ek het ook al gehoor dat hy ‘n “valse profeet” is.

Ek dink die wysheid van Gamaliël in Handelinge 5:38,39 is hier van toepassing: “…bly af van hierdie manne en laat hulle staan; want as hierdie voorneme of hierdie werk uit mense is, sal dit vernietig word; maar as dit uit God is, kan julle dit nie vernietig nie—dat dit nie miskien bevind word dat julle selfs teen God stry nie.”

Ons moet ook Filippense 1:15-18 in ag neem: “Sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid: die eerste verkondig Christus uit naywer, nie met suiwer bedoelinge nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg; maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit? In alle geval, op allerlei wyse, of dit onder ‘n skyn of in waarheid is, word Christus verkondig; en hierin verbly ek my en sal ek my ook verbly.”

So as dit God self is wat hierdie dinge in mense se harte werk – as dit die Almagtige is wat een miljoen mense saamroep, laat ek dan die laaste een wees wat in Sy pad staan.

En as dit uit mense is en nie van God nie; as Angus ‘n valse profeet is en as Buchan met allerlei valse voorwendsels en idees die biddag byeenroep, dan berus ek my op die sekere feit dat “dit vernietig sal word”.

So voor ons moddergooi op Facebook en skares in oproer bring, moet ons eers geduldig wees en kyk of die MMC en die biddag-byeenkoms die toets van die tye sal deurstaan.

Onthou: “…elkeen se werke sal aan die lig kom” (1 Korintiërs 3:13).

As oom Angus jou bloed laat kook, ontspan. Hy sal nooit magtiger as God self word nie. God is steeds in beheer.

As oom Angus jou nuwe rolmodel is en jy verwag alles wat goed is van hom af, dan het jy sopas ‘n nuwe afgod bygekry, met die naam “Buchan”.

Dit vir eers daar gelaat. As jy wil gaan na die biddag, gaan. As jy wil bly, bly. Dit is nie nou waaroor ek ‘n eier te lê het nie.

2. Wat van 23 April?
Almal gons oor Saterdag 22 April, maar wat van Sondag die 23e?

Dít is waaroor dit vir my gaan: wat gebeur ná 22 April?

Ek wonder, gaan jy 23 April in die kerk onder die erediens wees? En 30 April? En 7 Januarie 2018?

Hoe gaan jou “Facebook-comments” lyk op 24 April, wanneer jy lees van nog ‘n moord?

Wat gebeur ná 22 April?

Ja, die gebed van gelowiges het groot krag. In Handelinge 12 het hulle saam in gebed volhard, en meteens roep Rhodé opgewonde, dat Petrus voor die deur staan – ‘n engel het hom uit die tronk bevry!

Ons moet saam bid en ernstig vir die Here om genade smeek! Ek erken en bely dat dit net God is wat ons kan red uit die ellende waarin ons land verkeer! Ons wat glo dat God vir ons alles ten goede laat meewerk, moet sonder ophou bid!

Die wat glo, moet bid en die wat bid, moet glo (Lees ook die artikel: “Leer ons om te bid”).

En in dieselfde asem sê ek: onhou ook Hosea 6:6: die Here “…het ‘n behae in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers.”

3. Gebed en bekering
Ek haal Hosea aan, want gebed en bekering gaan saam soos vinkel en koljander – die een kan nie sonder die ander. Liefde vir God, kennis van God – dit is wat ons gebede vir God aanneemlik maak.

Een man wat God ken en Hom liefhet, se gebed is vir God meer aanneemlik, as 1 miljoen gebede van liefdelose mense wat weier om God te ken.

Nee, ek sê nie almal wat biddag toe gaan is liefdeloos nie of ken God nie. Inteendeel, ek dink daar sal heelwat ware gelowiges teenwoordig wees op 22 April.

My punt is dit: ons moet besef dat ons nie kan bid vir genesing, sonder berou nie. Ons kan nie vra en pleit vir ‘n mooi toekoms, maar nie terugdraai van ons “bose weë” nie.

2 Kronieke 7:14: “As Ek die hemel gesluit hou sodat daar geen reën is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land kaal te vreet, of as Ek pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose weë af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel.”

As die Here ‘n wonder in hierdie land bewerk, dan sal dit die wonder van bekering wees. Bekering van ons harte. Toon berou en bid! Vra na sy wil en draai terug van jou bose weg af! En wat dan? Dan, sê die Here sal Hy luister uit die hemel en die sonde vergewe en die land herstel.

Is die kennis en liefde van God vir jou belangriker as ‘n rooskleurige toekoms?

Soek en dien jy die Here in gebed 22 April, maar ook 23 April in die kerk en elke dag daarna?

22 April is ‘n massa-gebedsdag, maar sal daar ook massa-bekering wees?

Die Here het ‘n behae in liefde en nie noodwendig in massa gebedsdae nie, en in kennis van God meer as in MMC.

2 Comments

  1. […] Ek dink die Here gee ons in hierdie tyd ‘n geleentheid om meer en meer oor die onderwerp van “gebed” te gesels en dit te ondersoek. Veral na aanleiding van al die gesprekke rondom Angus Buchan se gebedsdag (Lees meer hieroor: “My 2 sent oor Angus Buchan se 1 miljoen“). […]

  2. […] Ek dink die Here gee ons in hierdie tyd ‘n geleentheid om meer en meer oor die onderwerp van “gebed” te gesels en dit te ondersoek. Veral na aanleiding van al die gesprekke rondom Angus Buchan se gebedsdag (Lees meer hieroor: “My 2 sent oor Angus Buchan se 1 miljoen“). […]

Lewer Kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.