Press "Enter" to skip to content

Lote in God se wingerd

“Ek is die ware wynstok” – Johannes 15:1

Jesus met sy dissipels oppad
Jesus is saam met Sy dissipels stadig maar seker oppad na die tuin van Getsemane, waar Hy sy laaste oomblikke sou deurbring voor die kruisiging. Oppad daarheen is Jesus gedurig besig om Sy dissipels voor te berei op dit wat wag.

Soos wat hulle in die rigting van die Olyfberg en die tuin van Getsemane stap, stap hulle verby en moontlik ook tussendeur verskeie wingerde. Soos wat hulle stap, is dit asof Jesus se beeld van ‘n wingerd, druiwe en lote heel natuurlik in die gesprek opkom. Ons weet dit is natuurlik nie toevallig dat Jesus hierdie beeld gebruik nie, want elke Woord wat Hy sê is die gewigtige Woord van God self!

Die wingerdstok en sy lote
By ‘n prieel, is daar gewoonlik een of twee stewige stamme wat uit die grond opkom en dan oor die prieel groei. In ‘n wingerd is daar ‘n wingerdstok/druiwestok, waaruit al die takke (lote) groei. En aan die lote groei die druiwe. Jesus sê, Hy is daardie stam, daardie stok van die wingerd, wat uit die grond kom en waaruit al die lote uitspruit.

God se nuwe wingerd
Die beeld van druiwe, wyn, wingerde en lote is ook glad nie vir die dissipels ‘n nuwe gedagte nie.

Jesus het sopas tydens die afgelope pasga-fees die Nagmaal ingestel waar hulle wyn gedrink het (Matt. 26). Jesus het daar verduidelik dat die wyn sy bloed voorstel. Hy, die egte Druiwestok, se bloed sal vloei, soos druiwe-wyn vloei. Maar, buiten dit, was die beeld van ‘n wingerd vir die Jode (Israeliete) ‘n nasionale simbool – hulle trots.

Op grond van Jesaja 5:7 het die Jode hulleself gesien as “die wingerd van die Almagtige”! Bloot die feit dat jy ‘n Jood was, het hulle gedink, beteken daarom dat jy aan God behoort. Jou identiteit as Israeliet, het hulle gedink, het hulle gered. Israel het hierdie selfvoldane idee gehad dat hulle outomaties verloste kinders van God is.

Hulle het hulle egter doof gehou vir die res van Jesaja 5, want daar sê die profeet dat die Vader die wingerd omgespit en versorg het en Hy het verwag dat dit goeie druiwe sal voortbring, maar, die wingerd Israel, het net suur druiwe voortgebring.

Jesaja profeteer dat die Israeliete ‘n mislukte wingerd was, omdat dit nie die vrug gedra het wat dit moes nie! Daarom sou God die wingerd vernietig en hulle in ballingskap wegvoer (wat ook gebeur het in die tyd van Jesaja).

Na hierdie verwoesting van die mislukte wingerd, sou daar ‘n tyd kom waar die Vader ‘n nuwe, goeie wingerdstok sal plant met lote wat baie goeie vrugte sal dra. Met Jesus se “Ek-is” uitspraak in Joh. 15:1, verklaar Hy dat Hy daardie einste, goeie wingerdstok van die Vader is! Hy is die begin van God se nuwe, goeie wingerd!

Wie is in God se wingerd?
Jesus sê “Ek is die ware wingerdstok”. Sy bloed moes soos wyn vloei, sodat almal wat dit drink en glo dat Hy God is, deel kan wees van die ware Wingerd!

Dit is hoekom ons hier oor-en-oor Jesus se oproep hoor: “Bly in My”. Daar is net een egte wingerdstok. Daar is net een ware wingerd van God. Die wingerd van God is nie net die Jode nie. Die wingerd van God is nie nét een spesifieke ras of volk nie. God se wingerd is net die wat soos ‘n loot in Jesus Christus ‘ge-ent’ is.

Ons mag nie hierdie gedagte koester dat ons om een of ander redeoutomaties die wingerd van God is nie! Jesus stel die voorwaarde as Hy sê: “bly in My” – dan eers is jy deel van God se wingerd. Die Kerk is God se wingerd. Die ware Kerk is hulle wat werklikwaar in Christus bly.

Terloops, hier sien ons so duidelik: alle gelowe is nie dieselfde nie. Alle paaie lei nie na die hemel nie. Net die wat in Jesus Christus alleen glo, is in God se wingerd.

Loot-wees is nie outomaties nie
Ondersoek vandag jouself en toets jou hart: is daar by jou die gedagte, dat jy om een of ander rede outomaties in God se wingerd is?

Dalk dink jy, dat jy outomaties deel is van God se wingerd, op grond van (om ‘n paar voorbeelde te noem):

  • jou velkleur
  • die gemeente waarin jy is
  • die feit dat jou oupa ‘n ouderling in die kerk was
  • jou goeie bydrae in die samelewing ens.

Die enigste voorwaarde om in God se wingerd te wees, stel Jesus self is om in Hom, die Wingerdstok te bly. Dit is net sulkes wat ware Christus-lote is.

Be First to Comment

Lewer Kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.