Press "Enter" to skip to content

Month: July 2023

Die vrees vir God as ‘n sentrale deel van egte Christelike spiritualiteit

Toe ek ‘n student was, het ek in ‘n koshuis gewoon waar ons oordenkings tydens aandete gehou het. Een van die studente sou ‘n gedeelte uit die Bybel lees, ‘n Psalm of Gesang aankondig om te sing en ons dan in gebed lei. Tydens eksamentye het sommige studente Prediker 12:12 gelees…