Press "Enter" to skip to content

Is dit sonde om saam met mense te bid, wat nie altyd in hulle daaglikse lewe wys dat hulle gelowiges is nie?

Skyngelowiges – mag ek saam met hulle bid?

Ek verstaan die vraag so: dit gaan oor gebed saam met mense wat aanvoer dat hulle Christene is, maar hulle lewens getuig nie daarvan nie. Die vraag gaan oor gebed saam met iemand wat dalk nie ‘n ware gelowige is nie. Iemand wie se daaglikse lewe nie getuig van Christenskap nie, se geloof word onmiddelik deur ander (met goeie rede) bevraagteken. Gelowiges moet “vrugte dra wat by die bekering pas” (Matt. 3:8). Iemand wat sê hy is ‘n deel van God se wingerd, maar jy vind geen vrug aan die lote nie, is moontlik nie werklik deel van die wingerd nie (Joh. 15).

Ons beoordeel, maar God sal finaal oordeel tussen ware gelowige en skyngelowige

Ons kan en moet, as gelowiges die Geestesgawe van onderskeiding toepas en onderskei wie die wolwe is. (Lees meer hier oor ons verantwoordelikheid om te oordeel). Hiermee skryf ons nie aan onsself die reg toe om mense te veroordeel en te verdoem nie. Dit kom God alleen toe. Ons kan nie mense se harte lees nie, net God kan. Hy sal ook oordeel oor die geheime van die hart (Rom. 2:16). Juis omdat ons nie weet wat God in daardie mense se harte bewerk of sal bewerk nie, moet ons aanhou getuig teenoor hulle en hulle ook oproep tot bekering, veral omdat hierdie mense sê dat hulle gelowiges is, al gedra hulle hul nie so nie.

[bctt tweet=”God sal die geheime van die hart oordeel (Rom. 2:16).” username=”scriptura_tweet”]

Bid ons tot die God van die Bybel?

Wanneer ons saam met mense bid, is dit egter belangrik om sover moontlik uit te maak of hierdie mense wél die God van die Bybel aanbid en of dit nie ‘n ander god is nie. As hierdie mense aanvoer dat hulle dieselfde, Drie-Enige God aanbid as jy, kan jy steeds saam met hulle bid, al getuig hulle lewens nie van ware bekering nie. Hoe weet ek of hulle die God van die Bybel aanbid? Ek dink drie kernvrae sal alreeds duidelikheid kan bring:

  • bely hulle dat God Drie-Enig is (Vader, Seun en Heilige-Gees) (Matt.3:16,17)?
  • bely hulle dat Jesus Christus ware God en mens is (o.a. 2 Joh.)?
  • bely hulle volkome verlossing nie deur eie werk nie, maar in Christus alleen uit genade deur geloof (o.a. Ef. 2:8)?

[bctt tweet=”Hoe weet ek of hulle die God van die Bybel aanbid? Drie kernvrae…” username=”scriptura_tweet”]

Bid nie net saam met skyngelowiges nie, maar ook vir hulle!

As jy vind dat jy wel dieselfde God aanbid, aanbid dan nie net saam met hierdie lou gelowiges nie, maar ook vir hulle! Indien hulle ‘n ander god as die Bybel aanbid, kan ons steeds vir hulle bid, maar nie saam met hulle nie. “Die Here is ver van die goddelose, maar die gebed van die regverdiges hoor Hy.” (Spr. 15:29).

Be First to Comment

Lewer Kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.