Press "Enter" to skip to content

Meer Inligting

SCRIPTURA & RADIO SCRIPTURA

Scriptura is die groter “sambreel” waaronder die blog, potgooi & ander toerustingmateriaal staan. Die potgooi (oftewel “podcast”) se naam is Radio Scriptura. Scriptura is deur Marnix Boersema begin. Intussen het Scriptura gegroei met die hulp van medewerkers wat saamskryf aan artikels op die blog en deelneem aan die potgooi episodes. Die medewerkers is Jan-Louis Lee, Gerhard van Rhyn en Jonker Venter.

VISIE / DOEL

2 Tim. 3:16,17| Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

Ons “slagspreuk” is Die hele Skrif is deur God ge-asem. Dit is ‘n direkte aanhaling en vertaling vanuit 2 Timotheus 3:16. Scriptura is hierin gegrond en neem dit as ons vertrekpunt wanneer ons na die wêreld om ons kyk en soek na antwoorde.

Ons glo, dat God die hele Bybel vir ons gegee het, dat Hy in beheer is van alles wat met my gebeur en Sy Woord is vir my relevant en bruikbaar om my toe te rus in hierdie lewe.

Daarom wil Scriptura:

  1. Verkondig dat die hele Bybel (Genesis-Openbaring) die Woord van God is
  1. Verkondig dat God in beheer is van alles is en dat Hy ons vir die lewe toerus met Sy Woord
  1. Jou laat hoor dat, waar & hoe die Bybel vir jou relevant en bruikbaar is
  1. Ons wil meeleef met mede-gelowige luisteraars in hulle lewensomstandighede en hulle vrae oor God, daarom is kommunikasie en interaksie met luisteraars baie belangrik op Scriptura.

MISSIE

Ons skryf en gesels in die lig van 2 Tim. 3:16,17, oor die plek van die Bybel in ons lewe. Ons wil die Bybel in die middelpunt van elke aspek van ons lewens plaas, want ons glo dat ons die naaste aan die Here leef, wanneer Sy Woord in ons leef.