Press "Enter" to skip to content

Meer Inligting

SCRIPTURA & RADIO SCRIPTURA

Scriptura is ‘n groeiende biblioteek van Gereformeerde artikels en dokumente. ‘n Vertakking van Scriptura, is ons podsendings, genaamd “Radio Scriptura”.

Scriptura is 'n groeiende biblioteek van Gereformeerde artikels, dokumente en podsendings met 2 Tim. 3:16,17 as fokus- en vertrekpunt. Click To Tweet

ONS DOEL

Elke artikel en elke podsending is daar om Sola Scriptura tot sy reg te laat kom. Dit wil sê, ons wil die Skrif laat spreek oor gebeure, idees en verskynsels in die kerk en samelewing. 2 Timotheus 3:16,17 vorm tegelyk die lens waardeur ons na hierdie sake kyk en is ook die basis van ons antwoorde en fokus van ons skrywes en gesprekke.

Wat beteken dit as ons sê 2 Timotheus 3:16,17 is die lens en basis van ons artikels en gesprekke? Hiermee bedel ons, dat al ons skrywes en podsendings gewoonlik geplaas kan word binne een van die vier kategorieë in 2 Timotheus 3:16: lering, weerlegging, teregwysing of onderwysing.

Ons poog om onsself, ons lesers en ons luisteraars toe te rus vir elke goeie werk deur vanuit die Skrif te leer, weerlê, reg te wys en te onderrig in die geregtigheid.

INTERAKSIE

Ons poog om soveel as moontlik interaksie met ons lesers en luisteraars te hê, daarom moedig ons almal ook aan om vrae te vra vanaf ons webblad. Jy kan ook met ons in verbinding tree via die sosiale media en e-pos skakels bo-aan ons webblad. Ons hoor graag van jou!

OUTEURS EN AANBIEDERS

Marnix Boersema (red.), Jaco de Beer, Gerhard van Rhyn, Jonker Venter, Jan-Louis Lee

DONASIES

Ons maak gebruik van verskeie dienste om ons webblad en podsendings op die lug te kry en daar te hou. Enige finansiële hulp word opreg waardeer. Kontak ons asseblief as jy ‘n donasie wil maak. Byvoorbaat baie dankie!