Press "Enter" to skip to content

Kategorie: Tema-episodes

Finansies (1): Rentmeesterskap

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Ons gee in hierdie episode ‘n “teologie van geld” – ‘n paar Bybelse beginsels oor geld en hoe ons met ons geld moet omgaan.

Kyk uit vir ons volgende episode in hierdie reeks!

Hierdie potgooi / artikel is deur verskeie lede van die Scriptura-span saamgestel en geskep.

Depressie

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Wat is depressie? Is dit iets waaraan ek ly?

In hierdie episode bou ons voort op die episode oor “Hopeloosheid” en gesels oor spesifiek oor “Depressie”.

Dit kan dalk gesien word as die oortreffende trap van hopeloosheid. Jy voel of jy in ‘n diep donker gat is en weet nie of daar weer lig sal kom nie.

Ons wil nie net gesels oor wat depressie is nie, maar ook kyk hoe die Bybel ons toerus om die stryd teen die gevoel van depressie te stry.

Minuutmerkers:

2:53   Wat is depressie? Ly ek dalk daaraan?

13:15 Wat veroorsaak depressie?

24:43 Praktiese maniere om depressie te hanteer.

Hierdie potgooi / artikel is deur verskeie lede van die Scriptura-span saamgestel en geskep.

Episode 0

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Episode 0! Ons skop 2019 af deur te vertel wat die doel van Scriptura is en onsself aan die luisteraars voor te stel.

In hierdie episode gesels ons ook oor wat DV vir Radio Scriptura voorlê hierdie jaar, o.a. ‘n paar reekse, boekbesprekings en ook ‘n nuwe program: Perspektief!

Hierdie potgooi / artikel is deur verskeie lede van die Scriptura-span saamgestel en geskep.

New Apostolic Reformation

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

In hierdie episode gesels ons oor die New Apostolic Reformation (NAR). Is hierdie beweging nuut? Is dit Apostolies? Is dit ‘n Reformasie?

Ons kyk ook in watter mate dit in Suid-Afrika voorkom en deel gedagtes oor die onlangse “It’s Time” geleentheid van oom Angus.

1:40 Wat is die New Apostolic Reformation

Definisie en Oorsprong. Is dit nuut? Is dit Apostolies? Is dit ‘n Reformasie?

20:21 “Revival”

Die NAR praat van ‘n sogenaamde “revival” – Dit gaan oor ervarings: Opswepery, “Gold Dust”, “Fire Tunnels” en die “Shofar”. Die eenvoudige is nie goed genoeg nie, soek altyd die volgende groot ding wat kom! Volgende geleentheid is groter, beter en met meer wonders!

24:45 Eenheid

NAR lê baie klem op eenheid, ongeag of jy in Christus is of nie. Maak nie saak in wat jy glo nie!

26:26 Profesieë

NAR sit altyd die prediker/leier op die voorgrond. Min fokus val op Christus en baie op hulself en hul profesieë, tekens en wonders.

29:20 NAR in Suid-Afrika

It’s time beweging – Angus Buchan.

41:30 Samevatting

Laaste opmerkings

Hierdie potgooi / artikel is deur verskeie lede van die Scriptura-span saamgestel en geskep.

Gawes van die Heilige Gees

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Die gawes van die Heilige Gees is ‘n direkte gevolg van Christus se oorwinning aan die kruis!

In hierdie episode gesels Marnix, Gerhard en Jaco oor die Gawes van die Heilige Gees. Ons kyk onder andere na wat die gawes presies is, wat dit nie is nie, watter gawes wedergebore Christene ontvang, en laastens hoe ons, ons gawes kan aanwend tot eer van God en tot opbou van die gemeente.

1:50 Wat is die Gawes van die Heilige Gees?

Waarna verwys ons, wat is die doel daarvan, van wie ontvang ons dit en hoe ons reg daaroor moet dink.

6:45 Die doel van die Gawes

Dit gaan nie oor onsself nie, maar oor God en ons naaste.

7:25 Die apostoliese- / besondere gawes

Die uitsonderlike gawes wat gedien het tot die Godsopenbaring, het tot ‘n einde gekom. Hierdie gawes is nie die norm nie.

16:10 Die gawes waarop God self die fokus plaas

Daar is gawes waarvan ons partykeer vergeet, soos geloof en liefde. Bv Romeine 12 se gawes.

17:47 Het alle gelowiges gawes?

1 Korinthiërs 12 – Almal is deel van die Liggaam van Christus.

25:00 Hoe weet ek wat is my gawe?

Doen wat jou hand vind om te doen, en bid daaroor. Vra ook medegelowiges se raad en bystand.

32:15 Gawes en talente

Wat as die nood in die gemeente nie ooreenstem met my talente nie? Is gawes en talente dieselfde?

36:35 Samevatting

Laaste opmerkings

Hierdie potgooi / artikel is deur verskeie lede van die Scriptura-span saamgestel en geskep.

New Age

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Die New Age Beweging is nie ‘n godsdiens of instansie nie, maar ‘n “nuwe manier van dink”. “New Agers” soek na spiritualiteit, maar wil hulself nie onder die gesag van die Woord onderwerp nie. Die beweging is nie beperk tot ‘n spesifieke geloof of denominasie nie, maar infiltreer alles om ons: Gemeentes, boeke, media ens.

In hierdie episode gesels ons oor die New Age beweging, wat eintlik al ‘n ou dwaalleer is, hoe dit in Suid-Afrika voorkom en hoe ons as Christene daaroor dink en daarop moet reageer.

Die inleiding van hierdie episode is verkry vanaf:

Nuwe Hervorming – Strominge In DieTeologie

Daar word ook in die gesprek na die video verwys. Kyk dit gerus vir meer inligting.

Hierdie potgooi / artikel is deur verskeie lede van die Scriptura-span saamgestel en geskep.

Riglyne vir gesprekke met die “Jehova Getuies”

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Dalk het jy al ‘n Jehova Getuie ontmoet, of hulle het by jou deur aangeklop. Dalk wou jy al die Evangelie aan hulle bedien, maar hoe? Ons gesels in hierdie episode kortliks oor dit wat die sg. Jehova Getuies glo en hulle geskiedenis. Dan gee ons spesifiek riglyne oor gesprekke met hulle oor ons verlossing, die plek en doel van ons goeie werke, die wederkoms, die 144, 000 en die wêreld hierna.

Ons het jou hulp nodig om die boodskap te versprei – gebruik asb. deel-knoppies op hierdie artikel, om die episode te versprei!

Hierdie potgooi / artikel is deur verskeie lede van die Scriptura-span saamgestel en geskep.

Romantiese verhoudings tussen gelowiges en ongelowiges

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Marnix, Jan-Louis en Gerhard gesels oor hierdie moeilik onderwerp: is dit goed (is dit reg?) vir ‘n gelowige om ‘n romantiese verhouding met ‘n ongelowige te begin?

Hierdie is ‘n baie moeilike onderwerp, juis omdat dit so emosioneel is. Daar is ook heelwat probleme hieraan verbonde en ons besef dit wanneer ons hieroor gesels. Hierdie episode vorm net eers ‘n basis, ‘n Bybelse grondslag vir verdere gesprek rondom romantiese verhoudings tussen gelowiges en ongelowiges.

Voorskou:

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Hierdie potgooi / artikel is deur verskeie lede van die Scriptura-span saamgestel en geskep.

WhatsApp WhatsApp