Press "Enter" to skip to content

Luisteraarsvraag: Was die ou kerkvaders gereformeerd?

Wie was die eerste kerkvaders? Waar kom ons gereformeerde beginsels en belydenisse vandaan? Hoekom volg ons’n sekere orde in die gereformeerde kerk? Is gereformeerde teologie ‘n nuwe uitvindsel van die 16de eeu? Waar pas Calvinisme in (TULIP)? Waar kom “progressiewe” christenskap vandaan? Semper Reformanda – hervorm steeds in ooreenstemming met die Woord van God!

00:00 Was die eerste kerkvaders gereformeerd?
01:50 Vroeë kerkvaders en kerkgeskiedenis
12:20 Waar kom gereformeerde teologie vandaan?
18:30 Waarop is die kategismus gebaseer?
23:10 Skrif is die fondament en vertrekpunt
27:50 Is gereformeerde teologie Bybels?
33:14 Waar pas Calvinisme in (TULIP)?
34:24 Hedendaagse “progressiewe” christenskap
38:31 Wat is gereformeerde teologie?

Skrifverwysings:
Heidelbergse Kategismus, Dordtse Leerreëls, Nederlandse Geloofsbelydenis, Rom 11:36, 1 Kor 3, Heb 1:1, 2 Tim 3:16-17, Matt 5

Ander bronne:

The Apostolic fathers van Philip Schuff

Christianity and Liberalism van J. Gresham Machen

What is reformed theology? van RC Sproul

5 Minutes in Church History deur Stephen Nichols

Scriptura skakels:

Reeks: Hoekom is ek gereformeerd?

Aanbieders:
Jaco de Beer, Marnix Boersema, Jan-Louis Lee

Be First to Comment

Lewer Kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.