Press "Enter" to skip to content

Mag ons met die Here onderhandel?

Gelowiges is soms in moeilike situasies, wat maak dat ons dan soms met God wil onderhandel: “Here, as U…dan sal ek…” Maar wat sê die Bybel? Mag ons met die Here onderhandel?

Marnix is tans predikant in die Gereformeerde Kerk Graaff-Reinet.

%d bloggers like this: