Press "Enter" to skip to content

Category: Radio Scriptura

Halloween?

 

Halloween – waar kom dit vandaan en mag ons as Christene dit vier?

Uiteensetting:

03:00 Agtergrond oor die fees

09:40 Trick or Treat, Kostuums en Jack-o’-Lanterns

13:35 Wat maak ek met hierdie inligting?

20:00 Mag ons dit vier?

22:10 Wat as ek of my kinders dit al gevier het?

22:57 ‘n Beter fees!

 

Moet ons iets of iemand salf?

MOET EK IETS OF IEMAND SALF?   Wat en waarom was daar salwing in die Ou Testament?    Wie het Jesus gesalf, en deel christene in Sy salwing?    Wanneer word ons met die Heilige Gees gesalf?    Wat beteken salwing?   Trek salwing jou aandag van die ware evangelie af en plaas dit op jou eie geloofswerke (bygelowe)?    Wees gerus gelowige, want as jy gered is, hoef jy nooit weer vir enige rede gesalf te word nie.

01:55   Wie, wat en waarom van Ou Testament salwing
03:09   God het 3 dinge gewys voor salwing
06:40   God salf christene met Sy Gees
07:50   Konteks van salwing in Jakobus 5:14
10:30   Is dit nou nog nodig om gesalf te word, of ander te salf?
11:15   Dwaal ons in voorspoedgodsdiens?
13:15   Verwerp ‘n “jesus-plus” afgodsdiens

Skrifverwysings:
Hand 10:38, Matt 3:13-17, 1 Joh 2:27, Jak 5:14.

Aanbieder: Gerhard van Rhyn