Press "Enter" to skip to content

3Minute1Woord | WANDEL DEUR DIE GEES

STOICHEO| {afr} in pas bly {eng} keep in step

Soos in Galasiërs 5:25

Marnix is tans predikant in die Gereformeerde Kerk Graaff-Reinet.

%d bloggers like this: