Press "Enter" to skip to content

3Minute1Woord| SKEP

BARA | {afr} skep {eng} create
Soos in: Genesis 1:1 e.v.

Marnix is tans predikant in die Gereformeerde Kerk Graaff-Reinet.

%d bloggers like this: