Press "Enter" to skip to content

Hoekom is ek gereformeerd? Want gereformeerde teologie is verbondsteologie


Verbondsteologie is Gereformeerde teologie wat ‘n afleinding is vanaf die Skrif waaruit ons kan aflei hoe God met die mens tewerk gaan en hoe Hy dan ook sy verlossingsplan uitvoer in Sy ewige raad.

02:54 Wat is ‘n verbond en waar kom dit vandaan?

35:58 Wat beteken dit as ek sê ek glo in verbondsteologie?

48:35 Wat is die alternatiewe oortuiging van verbondsteologie?

55:03 Paar praktiese implikasies

2 Comments

 1. Jaco De Beer Jaco De Beer

  Neels, beide Calvyn en Luther het die woord teologie gebruik in ‘n positiewe sin met verwysing na kennis van God. Verskeie ander kerkvaders soos Knox en Zwingli het dit ook gebruik. Ek is dankbaar om op die skouers te staan van sulke reuse.

  Bv., “Wherefore all theology, when separated from Christ, is not only vain and confused, but is also mad, deceitful, and spurious; for, though the philosophers sometimes utter excellent sayings, yet they have nothing but what is short-lived, and even mixed up with wicked and erroneous sentiments.” ~John Calvyn

 2. neelsmalan neelsmalan

  Ek kry maar swaar met die term teologie, soos ek al voorheen gese het.
  Wat sou verkeerd wees daarmee om te sse: Die Gereformeerde leer is ‘n verbondsleer?
  Die Nuwe Testament gebruik die woord ‘leer’ (didage).
  Lyk my die jonger geslag predikante is verkeerd geleer.
  Neels Malan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.