Press "Enter" to skip to content

Geloftedag?

Luisteraarsvraag: “Iets waarmee ek al jare lank worstel is die Bloedrivier gelofte…Ek voel aan dat die teologie agter die gelofte gebroke is…en as’t ware ‘n nasionale dwaling geword het”

Marnix is tans predikant in die Gereformeerde Kerk Graaff-Reinet.

Marnix is tans predikant in die Gereformeerde Kerk Graaff-Reinet.

%d bloggers like this: