Press "Enter" to skip to content

SCRIPTURA Posts

Featured

Bybelse Christenskap

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Ons leef in ‘n wêreld waarin daar soveel verskillende stemme opgaan oor wat dit beteken om ‘n Christen te wees. 72% Persent van Suid Afrika se inwoners noem hulself “Christene”

Daarom fokus ons in hierdie reeks op wat dit beteken om ‘n ware “Bybelse Christen” te wees – en hoe die lewe van so ‘n persoon lyk.

In hierdie eerste episode kyk ons veral na die volgende punte:

 1. Wat is “Bybelse Christenskap”? 1”55
 2. Waarom praat ons van Bybelse Christenskap? 09”13
 3. Samevatting van hoe so ‘n lewe lyk (Handelinge 2).  20”10
Featured

Luisteraarsvrae: Tatoeëring en Orgaanskenking

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

In hierdie episode beantwoord ons twee luisteraarsvrae. Die eerste vraag het te make met tatoes/ “piercings”, terwyl die tweede een oor orgaanskenking gaan.

 1. Tatoes en “Piercings” (2”38)
 2. Orgaanskenking  (19”32)

 

LUISTERAARSVRAE 

 

INTRO

Welkom by Radio Scriptura.

 

2 Timotheus 3:16,17 sê die hele Skrif is deur God ge-asem. Op hierdie Gereformeerde potgooi wil ons vanuit die Skrif leer, weerlê, reg wys en onderrig, sodat God se mense volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.

 

Kyk gerus op scriptura.co.za vir artikels. Jy kan ook ons potgooi luister vanaf die webblad, of op enige potgooi-speler, soos iTunes.

 

Vandag gesels Jaco de Beer en ek, Marnix Boersema saam oor twee luisteraarsvrae wat ons ontvang het. Die eerste vraag gaan oor tatoeëring en die tweede vraag oor orgaanskenking.

 

1) TATOES EN “PIERCINGS”

 

Luisteraarsvraag:  “Ek wil graag meer insig kry oor watter reels ons uit die Bybel kan kry oor tattoos en ‘piercings,’ dit sal dan nou ook die doodgewone oorbel gaatjies insluit. My siening is dat om iets te versier is tog ook n manier om dit lief te he en liefde te betoon. Enige insig hieroor sal baie waardeer word!”

 

Meeste van ons wat al met mense gesels het oor tattoëring het waarskynlik al die aanhaling uit Levitikus gehoor of self aangehaal. Kom ek lees dit net vir ons – Lev. 19:28:

 

“Julle mag ook ter wille van ’n dooie geen snye in julle vlees maak nie en geen ingeprikte tekening in julle vel maak nie. Ek is die HERE.”

 

Ons elkeen het ons eie mening oor tatoeëring ensomeer, maar op die ou end van die dag moet ons soek na die Waarheid buite ons. Ons gaan na die Skrif, ook met die vraag. En dan is een van die eerste gedeeltes wat dikwels aangehaal word, hierdie een in Levitikus. 

 

So kom ons sit net vir ’n oomblik ons voorveronderstellings oor die gedeelte en oor tatoeëring op sy en probeer eerlik verstaan wat hierdie gedeelte sê.

 

Wat word met Lev. 19:28 bedoel?

 

 • קַעֲקַע – ka’ aka: “tattoo” = lett. ‘n merking van die vel deur middel van ‘n sny(tjie)
  • in heidense godsdienste dikwels ‘n gebruik om nie-verbaal te rou oor ‘n dooie

 

Is Lev. 19:28 dieselfde as vandag se tatoes en gaatjies/liggaamsversiering?

 

 • Dit is ‘n hapax legomena (enigste voorval)! Skrif-met-Skrif verklaring is dus onmoontlik om kontekste te vergelyk
 • Parallelle gedeelte is Deut. 14:1| “JULLE is kinders van die Here julle God; julle mag julle ter wille van ’n dooie nie  stukkend kerwe of ’n kaalte tussen julle oë maak nie.”

 

Is tatoeëring en “piercings” ’n oortreding van God se morele wet?

 • God se morele wet moet onderhou word, maar die seremoniële wette is in Christus vervul
  • Lev. 19:28 val onder die laaste kategorie: seremonieel
 • Ons kan nie ‘n dogmatiese stelling oor tattoes maak nie
 • Tatoeëring en liggaamsversiering hoort in die kategorie van Romeine 14 – Christelike vryheid

 

MAAR, neem ook in ag:

 

 • Tatoes is in die verlede en steeds baie algemene onder heidense praktyke en ongelowiges.
 • Daar bestaan ‘n negatiewe sosiale stigma rondom tatoeëring en oormatige “piercing”.
 • Daar is talle gevalle van siektes wat opgedoen word, weens vuil naalde – ‘n mens se gesondheid kan dus negatief beïnvloed word!
 • Permanente verandering van die liggaam (liggaam wat andersins mooi en goed geskape is in God se Beeld)

 

Tatoes kan wel ontaard in ‘n morele dilemma!

 

 • Wanneer jy dit in liefdeloosheid teenoor jou naaste, jou vryheid in Christus misbruik (cf. Rom. 14, Gal. 5:13)
 • Wanneer jy jou lewe in gevaar stel (6e gebod, cf. Eks. 20)
 • As jy getroud is en dit teen die wense van jou eggenoot is (1 Kor. 7)

 

2) ORGAANSKENKING

 

 “Goeie more, vanoggend het ek na julle potgooi oor verassing geluister, toe laat dit my wonder, wat sê die Skrif in verband met orgaanskenking as jy sterf? Dalk ook ‘n onderwerp wat aangeraak kan word? U Broeder in Christus, Stefanus de Bruyn.”

 

Orgaanskenking & oorplanting is ’n nuwe verskynsel

 

Die eerste orgaan-oorplanting was ’n kornea-oorplanting in 1877. Daarna, in 1967 was die wêreldberoemde hart-oorplanting van dr. Chris Barnard. Die punt is: orgaan-oorplanting en skenkings is uit die aard van die saak ’n nuwe verskynsel en daarom sal ons uit die aard van die saak ook nie in die Skrif direk woorde vir of teen orgaanskenking vind nie. Ons sal afleidings moet maak uit die hele alles wat ons in die Skrif vind en daarmee werk.

 

Afleiding uit die Skrif

 

As ons praat van orgaanskenkings van ’n oorledene na ’n lewende, dan is dit gewoonlik om die lewende se lewe met hierdie orgaanskenking te red of drasties te verbeter. As dit dan die geval is, dan is die Skrifbeginsel van “liefde vir jou naaste” (Matt. 22) ter sprake. So ’n orgaanskenking sou ’n laaste liefdesdaad kon wees, waar organe geskenk word om jou naaste se lewe te red. 

 

’n Paar argumente téén orgaanskenking en ’n antwoord daarop

 • Orgaanskenking meng in met die natuurlike wette van God
  • dan moet ons ook bloedoortappings weier, soos die Jehova Getuies en ook enige ander mediese hulp vd hand wys. 
  • Jesus praat in Matt. 9 van ongesteldes (siekes) wat ’n geneesheer nodig het.
 • Orgaanskenking is ’n skending van die liggaam en bedreig ons belydenis van die opstanding uit die dooie
  • die liggaam wat uit die dood opgewek word is ’n verheerlikte liggaam. Die wese en aard van die verheerlikte liggaam word nie bepaal deur die aardse, verganklike liggaam nie (1 Kor. 15)
 • Orgaanskenking is ’n verfynde vorm van kannibalisme
  • skenking van ’n orgaan, is nie dieselfde as om ’n mens te eet nie. ’n Lewende kan bv. ’n nier vir ’n ander lewende skenk, sonder enige drastiese gevolge.

 

Laaste opmerkings

 • Uit die aard van die saak moet orgaanskenking (dooie na lewende) slegs plaasvind wanneer die oorledene werklik klinies dood is. Dit kan gebeur dat iemand dood verklaar word, maar nie werklik dood is nie. Dokters kan in oorhaastigheid die organe oes en dan in die poging om ’n ander lewe te red, ’n ander se lewe neem. 
 • Orgaanskenking (dooie na lewende) is nie in stryd met die Skrif nie en daarom mag ons ook ons organe skenk nadat ons dood is. 
 • Orgaan-oorplanting (lewende na lewende) val in dieselfde kategorie en ons as gelowiges mag dit ook doen. Ek sou net hier byvoeg, dat die organe wat ek skenk vir ’n ander persoon terwyl ek lewe, nie my eie lewe in gevaar mag stel nie. En dit is noodwendig ’n risiko wat ek neem, wanneer ek ’n orgaan laat verwyder. Ek dink ’n mens moet dus na die beste van jou vermoë en wete bepaal or die orgaanoorplanting enige ernstige risiko vir jou gesondheid inhou, na afloop van die operasie.

 

OUTRO

Baie dankie dat jy geluister het na hierdie gesprekke rondom die luisteraarsvrae.

Dankie aan al ons luisteraars wat aktief betrokke is in die verspreiding van ons episodes. Radio Scriptura word regoor die land en selfs in ander dele van die wêreld geluister.

Deel asb. hierdie episode met ander en help ons op die manier om die Evangelie te versprei!

 

Kom gesels verder saam met ons oor hierdie luisteraarsvrae op ons webblad of op ons sosiale media platforms. Ons webblad is scriptura.co.za.

Onthou ons het elke week ‘n nuwe Radio Scriptura episode en aan die einde van elke maand, het ons ‘n Perspektief-episode, waar ons die maand se nuusgebeure in ‘n Bybelse perspektief plaas.

Kom luister weer volgende week, totsiens!

Featured

Perspektief: Julie 2019

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

In hierdie episode beskou ons nuusgebeure van Julie-maand vanuit ‘n Bybelse perspektief.

Die fokus van hierdie maand se episode is:

01:24 Afvalligheid van die Gereformeerde geloof: Joshua Harris, Mark Driscoll en Francis Chan
29:11 ‘n Nuwe huwelikswet vir Suid Afrika

 

Afvalligheid van die Gereformeerde geloof:

Artikels:

Joshua Harris: https://www.christianpost.com/news/joshua-harris-former-church-responds-to-news-of-him-leaving-wife-christianity.html

Mark Driscoll:

http://kuyperian.com/mark-driscolls-fall-from-the-doctrines-of-grace/

https://reformationcharlotte.org/2019/07/12/founder-of-young-restless-and-reformed-movement-trashes-calvinism-as-garbage/

Francis Chan:

https://reformationcharlotte.org/2019/02/24/francis-chan-why-you-should-avoid-him/

Beskryf die probleem

Predikers wat eens op ‘n tyd bely het hulle glo in die gereformeerde leer.
Hulle het goed begin en sleg geëindig.
Sommiges, soos Harris, het selfs bely hulle het Christus verlaat.
Mark Driscoll se nou Calvinism is “garbage,” maw., ‘n klomp nonsens.

Dit bring baie vrae in gelowiges op.
Hoe is dit moontlik om vir jare in die kerk te sit en dan die gesonde leer te verlaat?
In Harris se geval, om selfs te bely dat hy nie meer ‘n Christen is nie?

Was hy dan nooit ‘n Christen nie?
Wat maak mens nou met die boeke wat hulle geskryf het.

Wat is die boodskap hierin vir ons as Christene?

Hoe moet Christene hieroor dink?

Dit het in die NT kerk gebeur, dit gaan vandag gebeur.
Klein afwykings in die begin maak dat jy jou bestemming met meters mis.

Wat se lesse moet ons hieruit leer?

1) Daar is niks fout met die gereformeerde leer nie, die fout is ons eie hart.

2) “Wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.” (I KORINTHIËRS 10:12).

“Hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind Timótheüs, ooreenkomstig die profesieë wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry en aan die geloof en ‘n goeie gewete vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloof skipbreuk gely, onder wie daar is Himenéüs en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle kan leer om nie te laster nie.” (I TIMÓTHEÜS 1:18-20).

“MAAR die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete.” (I TIMÓTHEÜS 4:1-2).

“Want ek weet dit, dat ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die dissipels weg te trek agter hulle aan.” (HANDELINGE 20:29-30)

Wat kan Christene doen?

Hoe kan ons goed eindig?
https://www.thegospelcoalition.org/article/secret-finishing-well/

Neem ‘n lang lewensbeskouing – Christelike lewe is ‘n maraton.

Ons verberg swakhede as gevolg van ‘n begeerte om te beïndruk.

En ons wil beïndruk omdat ons swakheid vrees.

Wees eerlik. Agter ‘n slimfoon of ‘n mikrofoon het ons die vermoë om weg te steek.

Sonde floreer in die donker, maar word in die lig verbrand.

Ons moet dus Bybelse vriende maak – die soort wat gekenmerk word deur openheid, genade en waarheid.

Kweek nie-indrukwekkendheid.

Laat ons maar eerlik wees: ons probleem is nie ons swakheid nie, maar ons vertroue op ons eie insigte en kragte wat ons weerhou om op God te vertrou.

“Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hý jou paaie gelykmaak.” (SPREUKE 3:5-6)

Moet nie snaakse goed probeer om relevant te wees nie.
Vlug weg van valse leer en jaag na die geregtigheid.

1) Ons moet bly by die kerk se belydenisse.

2) Waak teen enige onstabiliteit in jou geloof.

3) Grawe jouself die in die Woord in.

4) Moet dit nooit vanselfsprekend aanvaar nie.

4) Maak seker die wat in leiers posisies aangestel word is goed begrond in die gesonde leer.

5) Ons het mekaar nodig.

‘So spreek die Here : Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel. Maar hulle het gesê: Ons wil daarin nie wandel nie. ‘

JEREMIA 6:16
https://my.bible.com/bible/5/JER.6.16

“Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag ná die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het.” I TIMÓTHEÜS 6:11-12

“JY dan, my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is; en wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Ly dan verdrukking soos ‘n goeie krygsman van Jesus Christus. Niemand wat ‘n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het. En verder, as iemand aan ‘n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls gewedywer het nie.” (II TIMÓTHEÜS 2:1-5)

“EK besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk: verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.” II TIMÓTHEÜS 4:1-5

“DAAROM dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op Hom wat so ‘n teëspraak van die sondaars teen Hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie.” (HEBREËRS 12:1-3)

 

Nuwe huwelikswet in Suid Afrika

Koppel die probleem aan belangrike nuusartikels:

Proposed Changes to Marriage Laws Underway

Beskryf die probleem?

Tans is daar verskillende wette vir verskillende tipe huwelike.

Burgerlike verbintenis, gebruiklike huwelike, tradisionele en kulturele huwelike, Moslem, Jode en ander godsdienstige huwelike.
(civil marriages, civil unions, customary marriages, Muslim and possibly other religious marriages)

Dit beteken ‘n predikant kan slegs Christelike huwelike voltrek as hy so kies.

Regering wil een sambreel he.

Dit kan op 2 maniere uitwerk:
Een stel reels wat op alle huwelike toegepas kan word.
Of, een wet met verskillende hoofstukke vir verskillende tipe huwelike.

Dit kan beteken dat ‘n huweliksbeampte wat onder die nuwe sorteer, wat predikante insluit, nie mag weier om bv. Gay huwelike of enige ander geloofshuwelike te voltrek nie.

Dit kan groot probleme vir die kerk inhou. Sommige ouens het reeds aangedui as dit die rigting is waarin dit gaan beweeg dat hulle dan selfs hul lisensie sal kanselleer.

Hoe moet Christene hieroor dink?

Ons moet verstaan dat verdrukking op verskillende maniere gaan kom.
Ons was gewoond aan baie vryheid, dit word stadig maar seker beperk.
Ons gaan meer en meer getoets word om ons geloof uit te leef.

Wat kan Christene doen?

Ons moet bly by die Woord.
Ons moet beginselvas bly.
Daar is meer en meer druk op die kerk om ‘n kompromis aan te gaan.

As dit moet, moet ons dan ontrek en slegs die seremonie in die kerk hanteer.
Mense moet daarna wettelik gaan trou voor die magistraat.
Volgens die Bybel besit die kerk die sleutels van die koninkryk.
Vanut ‘n Bybelse perspektief is mense getroud as hulle voor God en sy gemeente hule beloftes afle.

 

Featured

In Vitro Bevrugting

Mediese etiek en die Kerk

Baie getroude gelowiges is in stille eensaamheid hartseer oor hulle kinderloosheid. Hulle gaan van dokter na dokter, van behandeling na behandeling en moet tussendeur talle besluite neem. Moeilike besluite. Besluite wat dikwels baie “grys areas” inhou. Besluite waar man en vrou soms verskil en verdere spanning in die huwelik bring.

So kan ‘n kinderlose paartjie bv. eendag voor die moontlikheid te staan kom, om In Vitro-Bevrugting (IVB oftewel meer bekend as die engelse afkorting, IVF) te oorweeg. Tot ‘n groot mate moet hierdie gelowige paartjie die moontlikheid van IVB oorweeg sonder enige, of baie min, leiding van mede-gelowiges en geestelike leiers. Goeie Gereformeerde leiding met betrekking tot IVB is nie altyd vir almal so maklik en vinnig te vinde nie.

Miskien is jy self opsoek na antwoorde…Mag gelowige getroudes gaan vir IVB of nie? Indien nie, hoekom nie? Indien wel, is daar enige leiding vir hulle vanuit die Skrif, om die pad vorentoe aan te durf?

 

Wat is In Vitro-Bevrugting?

Ons gee een tree terug, om net eers IVB te definieer. IVB is letterlik in glas-bevrugting. Dit verwys na ‘n bevrugtingsproses wat buite die liggaam plaasvind. “Be­vrug­ting word buite die baarmoeder be­werkstellig deur sperm (van die eggenoot of ’n skenker) en ’n aantal eierselle in ’n glasbakkie met vloeistof bymekaar te bring. Die eierselle word verkry deur hormoonbehandeling en die afsuig van ’n aantal ryp eierselle van die vrou se eierstokke met behulp van ’n naald wat deur die maagwand gesteek word. ’n Hele paar van die in vitro-bevrugte embrio’s word in die baarmoeder teruggeplaas, omdat die kans op swangerskap gering is. Die res word gevries vir geval die prosedure nie die eerste keer slaag nie.” (G Meilaender 1996. Bio-ethics: A Primer for Christians. Grand Rapids: Eerdmans.) Wat definisies en mediese terme betref, laat ons dinge eers net daar.

 

Die grense van In Vitro-Bevrugting: heteroloë en homoloë inseminasie

Kom ek val met die deur in die huis: Saam met meeste Protestantse Kerke meen ek, dat IVB ‘n moontlikheid vir Christene mag wees, binne perke.

IVB is vanuit die staanspoor pro-lewe. Oor die algemeen is IVB nie ‘n manier vir wetenskaplikes om te eksperimenteer met embrio’s of iets dergelik nie. IVB bied die geleentheid vir kinderlose getroudes, om hulle leed te verminder. Getroude gelowiges sou, as die Here dit so wil, met IVB ‘n nageslag kon verwek, om hulle in die vrese van die Here op te voed.

Tog moet ons vir mekaar sê: net omdat IVB ‘n moontlikheid is, beteken nie alle IVB-metodes, geleenthede of moontlikhede is reg nie. Daar is grense. Kom ek noem as voorbeeld hierdie twee vrae:

– Mag ‘n gay-paartjie, d.w.s. twee mans (of twee vrouens) vir IVB gebruikmaak van oosiet donasies (of spermsel donasies) om vir hulle kinders te verwek? Of,

– mag ‘n getroude man en vrou, waarvan bv. die man onvrugbaar is, dan met IVB die vrou se oosiet laat bevrug met die saadsel van ‘n anonieme skenker?

Hierdie vrae gee maar net ‘n klein kykie in die groot hoeveelheid opsies, redes en moontlikhede wat daar vir IVB is. Ons kan nie in hierdie artikel aan al die probleme en vrae aandag gee nie, maar bogenoemde twee vrae is voorbeelde waar IVB nie mag plaasvind nie. Om kinders te laat verwek vir ‘n homoseksuele paartjie gaan lynreg in teen God se skeppings- en liefdesorde. Die paartjie, waar die man bv. onvrugbaar is, moet ook nie sover gaan, om die vrou se oosiet deur ‘n skenker-saadsel te laat bevrug nie. So bring hulle ‘n derde party in die huwelik in. Die resultate van so ‘n bevrugting is dieselfde as ‘n buite-egtelike verhouding.

Dit is duidelik: sou Christen-getroudes IVB oorweeg, moet dit binne bepaalde grense plaasvind. Grenslyne wat die Skrif self trek. Ons kan miskien die IVB-grense vir onsself konkreet maak, deur die twee kategorieë inseminasies (inplantingsmoontlikhede) van IVB te noem: heteroloë en homoloë inseminasies.

Heteroloë inseminasies

Heteroloë inseminasie is daardie kategorie inseminasies waar ‘n ander party se eiersel of saadsel gebruik word vir bevrugting. Die probleme en gevolge van heteroloë inseminasies is sekerlik ontelbaar.

Met heteroloë inseminasie het ons die grense oorskry, aangesien ons ’n derde party in huwelik inbring. Sommige (Gereformeerde) etici noem hierdie tipe inseminasie “proefbuisprostitusie”, in die geval van veral getroudes wat IVB ondergaan.

Homoloë inseminasies

Ons moet die grense vir IVB trek by homoloë inseminasie. Dit is daardie kategorie wat verwys na bevrugting deur die eiersel en saadsel van ‘n getroude man en vrou. Wanneer ons as Christene praat oor IVB, dan moet ons onsself hou by homoloë inseminasie. Selfs binne die perke van homolë inplanting is daar nog heelwat vrae en grys areas.

Wanneer ons dus verder praat van IVB, dan bedoel dit slegs homoloë, en nooit heteroloë inseminasie nie. So…IVB deur middel van heteroloë inseminasie? Nee. IVB deur middel van homoloë inseminasie? Miskien…

 

Die “embrio-vraagstuk”

Hoekom “miskien”? Omdat daar nog heelwat etiese vraagstukke is wat ons vir onsself moet uitmaak, selfs al het ons onsself al beperk tot homoloë inplantings. Een van die grootste vraagstukke wat nou ontstaan, is die vrae rondom dit wat met die embrio’s tydens IVB gebeur:

 

 • Tydens In Vitro-Bevrugting ontstaan (DV) ‘n embrio in die proefbuis. Dikwels word heelwat eierselle ge-oes om bevrug te word deur die man se saadselle en so ontstaan daar ook heelwat embrio’s. Al hierdie embrio’s word dikwels nie in die baarmoeder ingeplant nie. Die orige embrio’s word gevries en gestoor, sodat dit later moontlik ook ingeplant kan word. Die inplanting vir sulke gevriesde embrio’s kan heelwat komplikasies veroorsaak.
 • Daar is ook ander opsies vir paartjies beskikbaar, bv. om die orige, gevriesde embrio’s te laat “aanneem”, sodat die embrio vir iemand anders ingeplant kan word.
 • Daar is ook die moontlikheid van embrio-donasies vir wetenskaplike doeleindes (hoewel nie in Suid-Afrika nie en slegs in akademiese eenhede).
 • Die opsie om die embrio’s vir ‘n onbepaalde tyd te laat stoor word ook as moontlikheid vir die paartjie aangebied. Soms stel die klinieke ‘n tydbeperking in, waarna die embrio’s vernietig word.

 

As gevolg van hierdie morele probleme rondom die embrio’s, kies paartjies dikwels om net een embrio op ‘n slag te laat vorm. Dit is duidelik dat daar, letterlik, lewensbelangrike besluite geneem moet word in terme van die embrio’s. Psalm 139:16 maak dit duidelik dat die Here die “ongevormde klomp” in die baarmoeder ken: “U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie”. Dit moet tog ook beteken, dat Hy selfs die ongevormde klomp in die proefbuis ken!

Die klein embrio is geskape na God se beeld. In al ons hartseer, as kinderlose gelowiges, mag ons dit nooit vergeet nie. Ons glo dat lewe begin direk met bevrugting, of dit nou in die baarmoeder of in die proefbuis is (Job 10:8-12, Psalm 139:13-16). Ons mag nie met hierdie mense-lewetjie eksperimenteer en maak soos ons goeddink nie. Ons moet die grootste agting vir lewe hê. Die Here is die enigste Gewer van lewe. Selfs die lewe wat ontstaan buite die vroulike liggaam, is lewe wat God gee.

As die Here reeds vir iemand kinders gegee het deur IVB, maar daar is steeds embrio’s wat oorbly en gestoor is, dan mag daardie embrio’s nie vernietig word nie. Ons sou eerder kon oorweeg om daardie embrio’s te laat aanneem deur ‘n ander kinderlose paartjie (wat uit die aard van die saak nóg ‘n hele nuwe etiese vraagstuk opdis!)

 

Die waarskuwing

Ek dink dit is duidelik, dat IVB vir ons as Christene voor legio morele en etiese probleme plaas. Daarom dink ek moet ons ook die moontlikheid vir IVB radikaal verskraal. Die vraag of IVB mag plaasvind of nie, is nie in alle gevalle “ja” nie, maar hoogstens ‘n “miskien”. Ons sou as gelowiges wys wees, om eerder met IVB in meer gevalle “nee” te sê, as wat ons onbepaald “ja” sê.

Die probleem rondom IVB gaan nie net oor die embrio’s of kinderloosheid nie. Dit raak ons geloof ten diepste – elke gelowige en kinderlose paartjie sal dit vir jou sê. Dit raak ons berusting in God se almag en soewereiniteit – ons sukkel noodwendig om die Here se wil vir ons lewens te verstaan.

Hieroor sal ons moet berusting vind, alvorens ons begin met IVB, want sê nou maar die IVB-proses is onsuksesvol? Gaan ons dan verdere en meer drastiese stappe neem, soos bv. heteroloë inseminasie? Of sal ons in geloof die lyne kan trek en sê: die IVB-prosedures was onsuksesvol. Nou berus ons by die Here se besluit, dat ons nie kinders sal verwek nie. Tussendeur al die hartseer, moet ons al te versigtig wees, dat ons nie soos Abraham en Saraï die verwekking van ‘n nageslag net in eie hande wil neem nie (Gen. 16).

Getroude en kinderlose Christene wat wel IVB oorweeg moet in alle erns en opregtheid hulle eie harte ondersoek en vra: “hoekom gaan ons vir IVB?” Wat is julle beweegrede?

 • Is dit dalk net om die “ideale prentjie van ‘n getroude paartjie – man, vrou en kinders” te hê?
 • Is dit dalk om ‘n gevoel van eensaamheid stil te maak?
 • Is dit dalk ‘n laaste poging om ‘n reeds-gebroke huwelik te probeer heelmaak?

Ondersoek julle harte en vra die Here biddend of julle redes vir IVB reg en goed is in Sy oë. Vra ook hulp, raad en bystand van mede-gelowiges en geliefdes. Soek na wyse en Godvresende gelowiges, om hulle te raadpleeg.

 

Die troos

Die IVB-vraagstuk is ‘n baie moeilike onderwerp, maar met dit alles wat nou reeds gesê is, meen ek, dat IVB wel mag plaasvind vir enkele gevalle. Om ‘n deursnee antwoord hier te gee, vir watter gevalle wel IVB mag oorweeg, is onmoontlik. Ons moet in ag neem, dat kinderloosheid vir getroudes baie keer ook die gevolg kan wees van ander probleme, as net onvrugbaarheid. Daar is dalk psigiese probleme by een of albei paartjies, wat geslagsgemeenskap onmoontlik maak, of dalk is een party vermink, ensovoorts. Om IVB geheel en al as onbybels en verkeerd af te keur vir alle gevalle, is na my mening nie reg nie.

Tussendeur die verdriet van kinderloosheid, mag ons bid: Here, “hou my trane in u kruik” (Ps. 56:9-11). Ons mag vra dat die Here let op ons trane; dat Hy sal sien deur watter diepe smart ons gaan en dat Hy ons leed sal verlig. Ook ons wat kinderloos is, moet ons totale vertroosting en vervulling gaan soek in ons Here Jesus Christus. Hy stuur Sy Trooster.

Ek besef dat daar nog heelwat onopgeloste vrae oorbly en daar is heelwat gesprekke nodig vir die wat IVB oorweeg. Hopelik verskaf hierdie artikel ten minste ’n basis vanwaar verdere geloofsgesprekke kan plaasvind.

Tussendeur die verdriet van kinderloosheid, mag ons bid: Here, “hou my trane in u kruik” (Ps. 56:9-11). Ons mag vra dat die Here let op ons trane; dat Hy sal sien deur watter diepe smart ons gaan en dat Hy ons leed sal verlig. Click To Tweet
Featured

Luisteraarsvrae: Game of Thrones en Valse Profete

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

In hierdie episode antwoord Jan-Louis Lee en Gerhard van Rhyn twee luisteraars se vrae.

Die eerste luisteraar wou weet of ‘n mens na goeie goed van valse leeraars mag luister. Die tweede luisteraar se vraag het gegaan oor televisie programme, soos Game of Thrones – behoort Christene na hierdie soort stories te kyk?

Ons kyk na verskeie teksgedeeltes om hierdie twee vrae in die lig van die Skrif te beantwoord.

01:10  Valse leeraars

17:30  Game of Thrones

Featured

Uitbranding

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Hierdie episode volg op ons episode oor gejaagdheid, en hou ook daarmee verband. Indien jy dit gemis het, kliek gerus hier om daarna te luister.

Ons gesels in hierdie episode oor “uitbranding”. Uitbranding is ‘n Chroniese- en werkverwante stres wat dan dikwels lei tot ‘n gevoel van doelloosheid. Uitbranding kom vandag al hoe meer voor weens die hoë druk waar onder ons verkeer.

“Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.” Matt 11:28

 

Minuutmerkers:

01:14  Beskrywing / definisies van “uitbranding”.

09:47  Is uitbranding ‘n nuwe ding?

19:02  Hoekom raak ek uitgebrand?

22:39  Leuens wat ons kan glo wat maak dat ons meer geneig is tot uitbranding?

26:48  Wat kan ek doen as ek uitgebrand is?

Featured

Luisteraarsvraag: Israelvisie

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

In hierdie episode gesels ons oor die gevaarlike dwaalleer van die Israelvisie. Hierdie beweging beklemtoon veral die verlossing van sekere rasse. Dit is daarom baie aanloklik vir mense wat lief is vir hulle eie volk en taal.

Daar is baie ooreenkomste tussen die Israelvisie en die “Hebrew Roots” beweging waaroor ons reeds ‘n episode gedoen het. Kliek hier om weer daarna te luister.

Minuutmerkers:

02:10 Oorsig van die Israelvisie

05:57 Siening van Genesis 1-3: Skepping / Adam

11:13 Is almal wat deel van die volk Israel was uitverkies?

13:40 Geen redding op grond van genade nie

19:00 Antwoord op die Israelvisie

21:44 Wat van my vriende / familie wat in hierdie dwaling vassit?

 

 

 

Featured

Perspektief: Junie 2019

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

In hierdie episode beskou ons nuusgebeure van Junie-maand vanuit ‘n Bybelse perspektief.

Die fokus van hierdie maand se episode is:

 • 01:08 Junie maand: Gay maand (Pride month). 

Die sistematiese manier waarop ons beinvloed word deur die media.

 • 21:12 Die staatsrede / Munisipaliteite wat onderpresteer.

Is daar nog hoop vir ons in so ‘n land?

 • 32:20 Prof. Christina Landman se uitlating oor “Fresh Expression” kerke in Switzerland.

Moet ons ook begin “koffie-kroeg”- en “rock en roll”- kerk hou?

Featured

Gejaagdheid

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Ons leef in ‘n tyd waarvan dit bekend is dat ons lewens meer gejaagd is as bv. die van die generasie voor ons. Dit word selfs in party opsigte ‘n “status simbool” as ‘n mens kan wys hoe besig jy is, en hoe baie goed jy doen.

Die meeste van ons se “tydbegrotings” is dikwels in die rooi, en 24uur is net te min vir alles wat in ons dag moet gebeur.

In hierdie episode fokus ons op die konsep van “gejaagdheid”. Ons gesels spesifiek oor die volgende drie hoofpunte:

 1. Wat is gejaagdheid? 02:09
 2. Wat sê die Bybel oor gejaagdheid? 08:44
 3. Hoe lyk ‘n rustige lewe / lewe van rus? 24:20
WhatsApp WhatsApp