Press "Enter" to skip to content

Hoekom is ek gereformeerd: Want gereformeerde teologie is ‘n “Christus-alleen” teologie

Alles in die Gereformeerde teologie is daarop gefokus om die aandag te vestig op Jesus Christus as die Een deur wie God redding en lewe gee. Daar is nie plek vir iets of iemand anders waarop ons, ons geloof kan bou nie.

1:30 Wat beteken dit as ons sê dat Gereformeerde Teologie “Christus-gesentreerd” is?

18:00 Hoe lyk dit prakties?

24:10 Wat gebeur as jou lewe en teologie nie Christus-gesentreerd is nie?

34:50 Misken ons die werking van die Heilige Gees?

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.