Press "Enter" to skip to content

Month: July 2019

Uitbranding

“Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.” Matt 11:28
Uitbranding is ‘n Chroniese- en werkverwante stres wat dan dikwels lei tot ‘n gevoel van doelloosheid. Uitbranding kom vandag al hoe meer voor weens die hoë druk waar onder ons verkeer.