Press "Enter" to skip to content

Donasies

SCRIPTURA WORD SLEGS DEUR DONASIES ONDERHOU

100%
100%

Ons donasie-doelwit vir die derde kwartaal 2019 is R9000-00.

Waarom donasies?

  • Geen deelnemer van Scriptura ontvang enige finansiele bydrae uit hierdie bediening nie.
  • Ons maak wél gebruik van verskeie dienste om ons webblad en podsendings op die lug te kry en daar te hou &
  • Die twee kantoorpersoneel-lede word betaal vir hulle werk (administrasie, redigering van episodes, onderhouding van die webblad ens.).

Waarvoor gaan u donasies?

U donasies word aangewend om:

  • Die noodsaaklike dienste wat Scriptura benodig, te betaal
  • Die salaris van die kantoor-personeel te betaal.
  • Die Evangelie te versprei regoor die wêreld via die Scriptura-platforms!

Begroting

Tans beloop die koste van een Radio Scriptura episode om en by R800.00 (alle platforms en personeelkostes ingesluit). Vier episodes ‘n maand, plus redigerings, verspreiding van die materiaal, opstel van die onderskeie webblaaie ensovoorts, beloop dus ongeveer R3000.00 per maand.

Rekening besonderhede
Capitec Spaar Rekening
Rekening nr: 1607003153
Tak kode: 470010

Persoonlike bedanking

Indien u ‘n bedrag van R250 of meer skenk, wil ons graag vir u ‘n persoonlike Scriptura-geskenk pos! Niks van u persoonlike inligting sal op die webblad verskyn nie. Alles wat u in die vorm invul, word streng vertroulik hanteer.

 

OORWEEG ASSEBLIEF OM DIE VOLGENDE ADVERTENSIE IN (BV.) U GEMEENTE-BLAADJIE TE PLAAS

SCRIPTURA INTERNETBEDIENING

Wat is Scriptura?
Scriptura is ‘n internet-bediening wat hoofsaaklik vanaf die webblad www.scriptura.co.za funksioneer. Die platform bestaan uit blog-artikels, asook weeklikse podsendings genaamd “Radio Scriptura”. 2 Timotheus 3:16,17 is nie net integraal deel van Scriptura nie, maar ook ons doel en fokus: “Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.” Scriptura is ‘n Gereformeerde bediening. Dit wil sê, in al ons inhoud wil ons die Skrif sentraal stel. Die webblad is ook verdeel in die “kategorieë” van 2 Timotheus 3:16, sodat ons artikels en podsensings groepeer onder leerstellige sake, etiese probleme, apologetiese vraagstukke en dan ook ‘n breër onderwysing kategorie. (Meer inligting hieroor is beskikbaar op die webblad).

Hoekom Scriptura?
Ons glo die Skrif is genoeg en gesagvol om ons voor te berei en toe te rus vir alles wat ons in hierdie lewe teëkom. Daarom spreek ons ook allerlei aktuele sake aan op die Scriptura-platform. Scriptura wil in geen opsig die plaaslike kerk vervang nie. Inteendeel, ons wil juis weer
gelowiges aanspoor om hulle te voeg by die plaaslike kerk in gehoorsaamheid aan (onder andere) Hebreërs 10:25. Scriptura bied bloot ‘n bykomende geleentheid vir gelowiges om vrae te vra, verder toegerus en bedien te word. Dit is natuurlik ook so, dat heelwat Suid-Afrikaners in ander lande nie die geleentheid het om deel te wees van ‘n plaaslike gemeente nie. Hulle heg dus baie waarde aan hierdie bediening.

Wie is Scriptura?
Die lede wat direk betrokke is by Scriptura is:
Marnix Boersema, tans predikant van die Gereformeerde Kerk Graaff-Reinet.
Jan-Louis Lee, tans predikant van die Gereformeerde Kerk Brits.
Jaco de Beer, tans ‘n deeltydse teologie-student.
Gerhard van Rhyn, tans predikant in die Gereformeerde Kerk Komatipoort.
Jonker Venter, tans finale-jaar teologiese student.

Die Scriptura-kantoor word behartig deur Nelmari Boersema (u kan haar gerus kontak vir enige verdere navrae): info@scriptura.co.za

Donasies
Scriptura beskik tans oor sy eie bankrekening by Capitec. Die bediening word onderhou deur finansiële skenkings. Enige bydrae sal baie waardeer word. (Vir meer inligting kan u www.scriptura.co.za/donasies besoek)

Rekening besonderhede
Capitec Spaar Rekening
Rekening nr: 1607003153
Tak kode: 470010

Ons het groot waardering vir elkeen wat die inligting rondom hierdie bediening versprei. Ons vertrou dat u ons ook hierin sal bystaan!

WhatsApp WhatsApp
%d bloggers like this: