Press "Enter" to skip to content

Kategorie: 3Minute1Woord

3Minute1Woord| DISSIPEL

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Mathetes| {afr} Dissipel {eng} Disciple
Soos in o.a. Mattheus 10:24

Kennis en verhouding
Ons vind die woord mathetes, wat ons vertaal met dissipel net in die Evangelies en in Handelinge. Mathetes kom van ‘n woord wat “leer” of “om kennis opdoen” beteken. Dissipel beteken eenvoudig “volgeling” of “leerling”. Maar, die dissipel in die NT is meer as net ‘n student – hy is ‘n toegewyde aanhanger. Hy is nie net iemand wat ‘n klomp leerstellings studeer en ken nie. Hy lééf wat hy leer. Die dissipel in die NT wil hulle meester se lewe naleef – leef soos wat hulle rabbi lewe. Dissipels wil ook die leerstellings en lesse van hulle leermeester oordra aan ander en laat voortlewe.

Dissipelskap gaan oor kennis oor die leermeester maar ook ‘n verhouding met die leermeester.

Nou ‘n in die baie breë sin van die woord, is enigiemand wat onderrig word; enigiemand wat aanhangers van ‘n sekere leerstelling of leermeester is, ‘n dissipel. Daarom lees ons bv. ook in Mattheus 9:14 van Johannes die Doper se dissipels. Hulle was toegewyde volgelinge van Johannes. Ons lees selfs dat die Fariseërs dissipels gehad het in Lukas 5.

Apostels is dissipels, maar alle dissipels is nie apostels nie
Jesus het vir hom twaalf volgelinge, oftewel dissipels afgesonder en uitgeroep om Hom te volg. Hy sou van hulle vissers van mense maak. In die boek Handelinge, na die dood en opstanding van Jesus, lees ons egter dat hierdie twaalf nie meer dissipels genoem word nie, maar apostels. Die term apostels word net gebruik vir hierdie volgelinge wat direk deur Jesus self geroep is. Hulle was oog- en oorgetuies. Die Heilige Gees het deur hulle die fondament vir die Nuwe-Testament gelê. Hierdie apostels is dissipels, maar nie alles dissipels is apostels nie. Ons noem onsself vandag nog toegewyde volgelinge van Jesus – ons is dissipels, maar daar is nie meer vandag apostels nie. Die apostelamp het ge-eindig toe die apostels gesterf het.

Dissipelskap: ken, volg, dissipel
Jesus roep die mense van sy tyd en ons op om Hom te volg; om sy dissipels te wees. Soos wat ons na hierdie oproepe van Jesus in die NT kyk, word veral drie dinge vir ons duidelik wat Jesus bedoel met dissipelskap:

1.Dissipelskap is om saam met Jesus te wees en om Hom persoonlik te ken.
Ons kan nie meer vandag fisies saam met Jesus wees nie, maar Hy is met ons deur Sy Gees. Die Here roep ons deur Sy Gees om langs Hom te lewe en om Hom persoonlik te leer ken. As dissipels vind ons ons vreugde in Hom en word al hoe meer soos Hy. Dissipelskap gaan daaroor dat ons ons totale vervulling en vreugde in Hom vind.

2.Jesus roep mense om geheel en al aan Hom toegewyd te wees.
Dissipelskap beteken dat ons selfs in moeilike tye steeds Hom vertroue en ons geheel en al aan Hom en Sy wil sal onderwerp. Dissipels volg die Here Jesus deur alle omstandighede.

3.Dissipels maak dissipels.
Die Here Jesus roep mense na Homself, sodat hulle Hom ook aan ander mense sal wys. Dissipels moet ander mense leer om saam met Jesus te wees en Hom persoonlik te ken. Dissipels moet ander mense leer om toegewyd te wees aan Jesus.

So, in kort, ‘n dissipel van Jesus is iemand wat geroep is om Jesus te ken, om Hom te volg en om dissipels van alle nasies te maak.

Marnix is tans predikant in die Gereformeerde Kerk Graaff-Reinet.

Marnix is tans predikant in die Gereformeerde Kerk Graaff-Reinet.

3Minute1Woord| ONGEVEINSD

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

ANYPOKRITOS| {afr} ongeveinsd/opreg {eng} unfeigned
Soos in Romeine 12:9
Ongeveinsdes: naasteliefde, soos die Here se liefde vir my
Die teenoorgestelde van “geveinsd”, oftewel “skynheilig” is: anypokritos – “ongeveinsd”. Anypokritos dui op “ongeveinsde eenvoud” – soos die ongeveinsde eenvoud van God se ware, diepe liefde vir sondaars soos ons. Ongeveinsdheid is ‘n vaste kenmerk en eienskap van ware naasteliefde (agape-liefde) leer die apostel in Rom. 12:9. Ongeveinsdheid is opreg en het nie ‘n agteraf-agenda nie. Ons beveg skynheiligheid met eenvoudige, ongeveinsde naasteliefde.
Valse profete is altyd skynheilig, want hulle voorgee-liefde het altyd ‘n agenda. Goeie, Bybelse teologie in ons harte, moet lei tot ongeveinsde liefde vir ander. Ons rig ons oë op die Here se liefde vir ons en leef om dit ongeveinsd te reflekteer teenoor ander!

Marnix is tans predikant in die Gereformeerde Kerk Graaff-Reinet.

Marnix is tans predikant in die Gereformeerde Kerk Graaff-Reinet.

3Minute1Woord| SKYNHEILIG

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

HYPOKRITES| {afr} skynheilig/geveinsd {eng} hypocrite
Soos in Mattheus 23
Telkens noem die Here Jesus die Fariseërs “geveinsdes”. Hulle is “skynheiliges”. Die woord vir skynheilig in Grieks, is “hypokrites”. Onmiddelik verstaan ons waar die engelse “hypocrite” vandaan kom!
In kort, dui hypokrites vir ons op ‘n persoon wat:
  • agter ‘n masker lewe
  • dubbel-standaarde handhaaf en
  • liefdeloos en onvolwasse in die geloof is
Geveinsdes: agter ‘n masker
Hypokrites beteken “akteur”. Dit verwys na die tipe akteurs in die Griekse wêreld. Een wat dalk ‘n gedig voorhou en met sy hele wese die rol vervul van dit wat hy voorlees. Die ou akteurs het veral met groot maskers op die verhoog hulle rol vertolk. Die woord hypokrites het laterhand hierdie negatiewe betekenis verkry, van iemand wat ‘n rol, agter die masker vertolk. Hypokrites het mettertyd ‘n baie negatiewe betekenis gekry, soos ons dit vandag ook verstaan. Skynheiligheid is ‘n voorgee-heiligwees. Skynheiligheid is om ‘n masker te dra en weg te steek wie jy eintlik is. Die geveinsde is eintlik niks anders nie as ‘n akteur wat ‘n rol op ‘n verhoog vertolk.
Geveinsdes: dubbel-standaarde
Skynheiligheid, soos dit in die NT vir ons geïnspireerd gegee is, beteken meer as sommer-net voorgee. Skynheiligheid het sy wortels in ‘n bose hart van liefdelose misleiding. Verder (en hierdie is baie belangrik), gaan hypokrites daaroor dat iemand groot moeite doen om ‘n (veral) religieuse standaard op iemand anders af te forseer, wat die persoon nie eers op homself van toepassing maak nie. Soos die Fariseërs in Matt. 23. ‘n Skynheilige het “dubbel-standaarde”. Die skynheilige/geveinsde wil beheer uitoefen op iemand anders met religieuse reëls wat hyself nie eers gehoorsaam nie.
Geveinsdes: onvolwasse geloof en liefdeloos
Skynheilige gedrag is tipiese gedrag van ongelowiges, maar dit is ook in ons Christenharte, wanneer ons in ons eie sondige natuur bly voortleef sonder bekering. “Maskers-opsit” en religieuse dubbel-standaarde is sonde wat almal van ons, soms daagliks doen; tog moet skynheiligheid uit ons lewens uitgewis word. Hoekom? Want skynheiligheid onder gelowiges, verklap dat hulle nog onvolwasse is in hulle geloof en nog te min verstaan van die Here se onvervalste, opregte liefde vir hulle. Sit onvolwasse geloof saam met liefdeloosheid, dan het jy ‘n resep vir skynheiligheid.
Luister gerus na ons volgende vrystelling van ‘n 3Minute1Woord episode, wat sal gaan oor die woord “ongeveinsd” – die teenoorgestelde van skynheilig.

Marnix is tans predikant in die Gereformeerde Kerk Graaff-Reinet.

Marnix is tans predikant in die Gereformeerde Kerk Graaff-Reinet.

3Minute1Woord | BEKERING

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

NAHAM / SHUB / METANOIA | {afr} bekering {eng} repentance

Soos in o.a. 2 Korintiërs 7:10

 

Marnix is tans predikant in die Gereformeerde Kerk Graaff-Reinet.

WhatsApp WhatsApp