Press "Enter" to skip to content

Kategorie: Onderwysing

(Grieks: paideian). Hierdie is die “onderwysing in die geregtigheid” waarvan Paulus praat. Lering, weerlegging en teregwysing is alles vooraf en tydens hierdie onderwysing nodig. Dit is deel van hierdie paideian. Hierdie kategorie bestaan uit daardie tipe lees- en luisterstof wat gerig is op ons heiligmaking en Christelike lewe. Die Skrif is hiervoor voldoende, sodat ons volkome toegerus kan wees vir elke goeie werk.

Uitbranding

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Hierdie episode volg op ons episode oor gejaagdheid, en hou ook daarmee verband. Indien jy dit gemis het, kliek gerus hier om daarna te luister.

Ons gesels in hierdie episode oor “uitbranding”. Uitbranding is ‘n Chroniese- en werkverwante stres wat dan dikwels lei tot ‘n gevoel van doelloosheid. Uitbranding kom vandag al hoe meer voor weens die hoë druk waar onder ons verkeer.

“Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.” Matt 11:28

 

Minuutmerkers:

01:14  Beskrywing / definisies van “uitbranding”.

09:47  Is uitbranding ‘n nuwe ding?

19:02  Hoekom raak ek uitgebrand?

22:39  Leuens wat ons kan glo wat maak dat ons meer geneig is tot uitbranding?

26:48  Wat kan ek doen as ek uitgebrand is?

Hierdie potgooi / artikel is deur verskeie lede van die Scriptura-span saamgestel en geskep.

Gejaagdheid

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Ons leef in ‘n tyd waarvan dit bekend is dat ons lewens meer gejaagd is as bv. die van die generasie voor ons. Dit word selfs in party opsigte ‘n “status simbool” as ‘n mens kan wys hoe besig jy is, en hoe baie goed jy doen.

Die meeste van ons se “tydbegrotings” is dikwels in die rooi, en 24uur is net te min vir alles wat in ons dag moet gebeur.

In hierdie episode fokus ons op die konsep van “gejaagdheid”. Ons gesels spesifiek oor die volgende drie hoofpunte:

  1. Wat is gejaagdheid? 02:09
  2. Wat sê die Bybel oor gejaagdheid? 08:44
  3. Hoe lyk ‘n rustige lewe / lewe van rus? 24:20

Hierdie potgooi / artikel is deur verskeie lede van die Scriptura-span saamgestel en geskep.

Finansies (2): Finansiële Stres

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Hierdie is die tweede episode in ons reeks oor Finansies. In die eerste episode het ons gepraat oor “Rentmeesterskap”. Kliek hier indien jy dit dalk gemis het.

In hierdie episode gesels ons oor finansiële stres – wanneer dit dalk minder goed gaan met jou finansiële posisie.

Hoe kry ons dit reg om in sulke omstandighede op die Here te vertrou, sonder om ons eie plig te versuim? Watter hoop en uitkoms is daar? Beteken dit dalk dat daar ‘n sonde in my lewe is waarvan ek moet afsien – is dit ‘n straf van die Here?

Minuutmerkers:

04:10  Hoekom veroorsaak finansies so maklik stres by gelowiges?

05:58  Die Here se voorsienigheid (o.a. HK Sondag 10)

09:40  Die dwaalleer van “Voorspoeds-teologie”

12:33  Hoe kry ek dit reg om op die Here te vertrou/wag te midde van finansiële stres, sonder om ons eie verantwoordelikheid te versuim?

 

 

Hierdie potgooi / artikel is deur verskeie lede van die Scriptura-span saamgestel en geskep.

Perspektief: Mei 2019

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Mei in Perspektief! In die lig van onlangse nuusgebeure gesels ons in hierdie episode oor:

-Star Wars Produksie-vervaardiger wat ‘n donasie wil gee vir die pro-aborsie saak (2:40)

-Disney se “gay parade” wat begin Junie afgespeel het (12:55)

-Multichoice en die gebeure daaraan verbonde (22:22)

Hierdie potgooi / artikel is deur verskeie lede van die Scriptura-span saamgestel en geskep.

Finansies (1): Rentmeesterskap

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Ons gee in hierdie episode ‘n “teologie van geld” – ‘n paar Bybelse beginsels oor geld en hoe ons met ons geld moet omgaan.

Kyk uit vir ons volgende episode in hierdie reeks!

Hierdie potgooi / artikel is deur verskeie lede van die Scriptura-span saamgestel en geskep.

Sabbatdag, Rusdag, Ewige Rus

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

In hierdie episode bespreek ons die vierde gebod. Wat is die implikasie van hierdie gebod vir gelowiges vandag? Moet ons Sondae steeds as ‘n sabbat hou?

Ons kyk eerste na die betekenis en instelling van die Sabbat in die Ou Testament. Daarna bespreek ons die betekenis van die Rusdag vir gelowiges vandag. Laastens kyk ons na die dieper betekenis van die dag – die Ewige Rus wat daar vir die Here se kinders voorlê.

Lees gerus ook hierdie artikel: Sabbat/Sondag

Minuutmerkers:

2:43   Sabbatdag 

Die Sabbat se betekenis en instelling in die Ou Testament

11:04 Rusdag

Wat die Rusdag vandag vir ons as gelowiges behels. Hoe lyk ons Sondag?

18:13 Ewige Rus

Die dieper betekenis van die Sabbatdag – die Ewige Rus waarna ons uitsien!

Hierdie potgooi / artikel is deur verskeie lede van die Scriptura-span saamgestel en geskep.

Depressie

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Wat is depressie? Is dit iets waaraan ek ly?

In hierdie episode bou ons voort op die episode oor “Hopeloosheid” en gesels oor spesifiek oor “Depressie”.

Dit kan dalk gesien word as die oortreffende trap van hopeloosheid. Jy voel of jy in ‘n diep donker gat is en weet nie of daar weer lig sal kom nie.

Ons wil nie net gesels oor wat depressie is nie, maar ook kyk hoe die Bybel ons toerus om die stryd teen die gevoel van depressie te stry.

Minuutmerkers:

2:53   Wat is depressie? Ly ek dalk daaraan?

13:15 Wat veroorsaak depressie?

24:43 Praktiese maniere om depressie te hanteer.

Hierdie potgooi / artikel is deur verskeie lede van die Scriptura-span saamgestel en geskep.

Hopeloosheid

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

In hierdie episode grawe ons pastoraal in op die tema van “Hopeloosheid”.

Dit is iets wat almal een of ander tyd tref, ‘n gevoel wat vir niemand van ons vreemd is nie!

Watter voorbeelde van hopeloosheid vind ons in die Skrif? Is die gevoel van hopeloosheid sonde? Waar vind ons dan weer hoop?

 

Minuutmerkers:

1:55   Definisie van “hopeloosheid”

8:21   Hopeloosheid in die Bybel

13:29 Is ‘n gevoel van hopeloosheid gelyk aan ongeloof?

18:03 Definisie van “hoop”

23:05 Wat is die antwoord op hopeloosheid? Wat doen ons as ons hopeloos is?

Hierdie potgooi / artikel is deur verskeie lede van die Scriptura-span saamgestel en geskep.

WhatsApp WhatsApp