Press "Enter" to skip to content

Verlossing deur genade alleen: Volharding van die heiliges

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Hierdie is die laaste episode in die reeks oor ons verlossing. Dit handel oor die volharding van die gelowiges – Geen uitverkore kind van God kan ooit verlore gaan nie. As jy deur die Vader getrek word sal die ewige lewe ontvang!

Die goeie werk wat God in ons begin het sal Hy self ook voleindig!

MINUUTMERKERS:

02:30 Wie is die heiliges?

04:50 Tekste rondom volharding vanuit die Bybel

13:00 Voorbeelde van heiliges wat volhard het

25:00 Wanneer ons pogings om te volhard misluk

34:15 Praktiese voorbeelde van volharding in ons lewens

42:00 God se troos wanneer ons faal

3 Comments

 1. Anton Anton

  “Om Heilig te wees is nie om sonder sonde te wees nie”. Volgens die Woord van God word Sy kinders gekenmerk deurdat hulle nie meer sonde doen nie, 1Joh 3 is baie duidelik hieroor, so ook Romeine 6. 1 Joh 1:7 is baie duidelik dat die bloed van Jesus ons reinig van ALLE sonde. Jesus het vir die man by Betesda nie gesê gaan en sondig “minder” nie, maar gaan en sondig nie meer nie, dieselfde met die vrou wat in egbreuk betrap was in Joh 8:11. Behalwe as God dan nie Almagtig is nie en as Hy ‘n halwe werk gedoen het!!!

  As daar nog sonde in jou lewe is, as jy nog in ‘n staat is waar jy ‘n slaaf van sonde is, is jy nie gered nie, dan leef God se Gees nie binne in jou nie. Behalwe as God se Woord lieg of dan moet daar baie verse in die Woord weggegooi word.

  • Jonker Venter Jonker Venter

   Goeie dag Anton,

   Baie dankie vir jou reaksie en gesprek hier op ons platform in ons reeks oor TULIP. Ek vertrou dat jy die reeks reeds geluister het, daarom wil ek nie herhaal nie, maar reageer ek graag op die stellings wat jy maak.

   Ons is dit eens dat die Woord van God onfeilbaar is en dus nie kan lieg oor die waarheid nie. Oor jou opmerking oor God se almag en Christus se volkome verlossing, is die Skrif egter duidelik en is daar geen twyfel nie.

   Ek verskil wel oor jou stelling dat as daar nog sonde in jou lewe is, dat jy nie gered kan wees, of dat die Heilige Gees nie in jou woon nie. Twee feite moet ons goed verstaan: 1) Die erfsonde wat alle mense eers by die dood finaal sal afsterf, en 2) Christus se verlossing. Ek brei vervolgens kortliks op elkeen uit.

   Vanuit die Romeine-brief was Paulus bewus van sy verlossing van die sonde: “omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus” (Rom. 5:1), maar het hy steeds rekening gehou met die erfsonde waaraan gelowiges nog deel het: “daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het” (Rom. 5:12), maar dat gelowiges die gawe van die geregtigheid van Christus ontvang (Rom. 5:17) en daarom nie langer in die sonde wil bly voortleef nie (Rom. 6:1-4 e.v.).

   Paulus erken egter dat die erfsonde nog ʼn sondesmet by ons los, wanneer hy sê: “want wat ek doen, weet ek nie; want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek … maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie; want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie.” (Rom. 7:15, 17-18 e.v.).

   Dat God vir Paulus kragtig in sy diens gebruik het is genade, want Paulus erken en bely sy sonde, net soos alle gelowiges en geloofshelde van alle tye (dink bv. aan Dawid, ʼn man na God se hart wat swaar gesondig het; sien Psalm 51). So leer ons Here Jesus sy dissipels met die Onse Vader, om hulle sondes te bely: “vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe” (Mat. 5:12).

   In 1 Johannes 1:7 lees ons tereg dat Jesus ons van alle sonde reinig, maar dit beteken nie dat gelowiges nie meer sonde doen nie. Dit beteken dat Christus ons van die ewige toorn van die Vader verlos wat sondaars weens God se geregtigheid toekom. Deur God se genade sien Hy gelowiges deur die bloed van Sy Seun aan.

   As ons dan in 1 Johannes 3:9 van die sonde lees dat “elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore.”, beteken dit nie dat gelowiges glad nie meer kan sondig nie, maar dat gelowiges wel te danke aan Christus se verdienste en die inwoning van die Heilige Gees toegerus word om teen die sonde te stry, sodat die sonde hulle nie tot die ewige dood toe oorheers nie.

   Die Skrif maak dit tog duidelik dat gelowiges ten bloede weerstand teen die sonde in hulle moet bied (Heb. 12:4). Terug by die aanhaling van die episode: “Om heiliges te wees [waarvan 1 Petrus 2:9 praat], is nie om sonder sonde te wees nie”, maar dit beteken wel dat die heiliges deur die krag en leiding van die Heilige Gees in die Woord van God hard sal stry om in heiligmaking te bly groei, totdat gelowiges eindelik hierdie sterflike, sondige liggaam met die ewige sal verwissel (vgl. 1 Kor. 15).

   As jy steeds vrae het is jy welkom om verder oor hierdie onderwerp te gesels.

   Groete,
   Jonker Venter.

  • Marnix Marnix

   Hallo Anton,

   Saam met Jonker se kommentaar hieronder, graag ook ‘n opmerking van my kant af:

   John Owen gee in sy boek “The Mortification of Sin” ‘n uitstekende verklaring en wonderlike toepassing van Romeine 8:13 (“want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe.”).

   Die boek is gratis beskikbaar by https://www.monergism.com/mortification-sin-believers-ebook-modernized

   Lees dit gerus en dan gesels ons weer!
   Groete

Comments are closed.

WhatsApp WhatsApp
%d bloggers like this: