Press "Enter" to skip to content

Maand: Augustus 2019

Bybelse Christenskap

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Ons leef in ‘n wêreld waarin daar soveel verskillende stemme opgaan oor wat dit beteken om ‘n Christen te wees. 72% Persent van Suid Afrika se inwoners noem hulself “Christene”

Daarom fokus ons in hierdie reeks op wat dit beteken om ‘n ware “Bybelse Christen” te wees – en hoe die lewe van so ‘n persoon lyk.

In hierdie eerste episode kyk ons veral na die volgende punte:

 1. Wat is “Bybelse Christenskap”? 1”55
 2. Waarom praat ons van Bybelse Christenskap? 09”13
 3. Samevatting van hoe so ‘n lewe lyk (Handelinge 2).  20”10

Hierdie potgooi / artikel is deur verskeie lede van die Scriptura-span saamgestel en geskep.

Luisteraarsvrae: Tatoeëring en Orgaanskenking

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

In hierdie episode beantwoord ons twee luisteraarsvrae. Die eerste vraag het te make met tatoes/ “piercings”, terwyl die tweede een oor orgaanskenking gaan.

 1. Tatoes en “Piercings” (2”38)
 2. Orgaanskenking  (19”32)

 

LUISTERAARSVRAE 

 

INTRO

Welkom by Radio Scriptura.

 

2 Timotheus 3:16,17 sê die hele Skrif is deur God ge-asem. Op hierdie Gereformeerde potgooi wil ons vanuit die Skrif leer, weerlê, reg wys en onderrig, sodat God se mense volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.

 

Kyk gerus op scriptura.co.za vir artikels. Jy kan ook ons potgooi luister vanaf die webblad, of op enige potgooi-speler, soos iTunes.

 

Vandag gesels Jaco de Beer en ek, Marnix Boersema saam oor twee luisteraarsvrae wat ons ontvang het. Die eerste vraag gaan oor tatoeëring en die tweede vraag oor orgaanskenking.

 

1) TATOES EN “PIERCINGS”

 

Luisteraarsvraag:  “Ek wil graag meer insig kry oor watter reels ons uit die Bybel kan kry oor tattoos en ‘piercings,’ dit sal dan nou ook die doodgewone oorbel gaatjies insluit. My siening is dat om iets te versier is tog ook n manier om dit lief te he en liefde te betoon. Enige insig hieroor sal baie waardeer word!”

 

Meeste van ons wat al met mense gesels het oor tattoëring het waarskynlik al die aanhaling uit Levitikus gehoor of self aangehaal. Kom ek lees dit net vir ons – Lev. 19:28:

 

“Julle mag ook ter wille van ’n dooie geen snye in julle vlees maak nie en geen ingeprikte tekening in julle vel maak nie. Ek is die HERE.”

 

Ons elkeen het ons eie mening oor tatoeëring ensomeer, maar op die ou end van die dag moet ons soek na die Waarheid buite ons. Ons gaan na die Skrif, ook met die vraag. En dan is een van die eerste gedeeltes wat dikwels aangehaal word, hierdie een in Levitikus. 

 

So kom ons sit net vir ’n oomblik ons voorveronderstellings oor die gedeelte en oor tatoeëring op sy en probeer eerlik verstaan wat hierdie gedeelte sê.

 

Wat word met Lev. 19:28 bedoel?

 

 • קַעֲקַע – ka’ aka: “tattoo” = lett. ‘n merking van die vel deur middel van ‘n sny(tjie)
  • in heidense godsdienste dikwels ‘n gebruik om nie-verbaal te rou oor ‘n dooie

 

Is Lev. 19:28 dieselfde as vandag se tatoes en gaatjies/liggaamsversiering?

 

 • Dit is ‘n hapax legomena (enigste voorval)! Skrif-met-Skrif verklaring is dus onmoontlik om kontekste te vergelyk
 • Parallelle gedeelte is Deut. 14:1| “JULLE is kinders van die Here julle God; julle mag julle ter wille van ’n dooie nie  stukkend kerwe of ’n kaalte tussen julle oë maak nie.”

 

Is tatoeëring en “piercings” ’n oortreding van God se morele wet?

 • God se morele wet moet onderhou word, maar die seremoniële wette is in Christus vervul
  • Lev. 19:28 val onder die laaste kategorie: seremonieel
 • Ons kan nie ‘n dogmatiese stelling oor tattoes maak nie
 • Tatoeëring en liggaamsversiering hoort in die kategorie van Romeine 14 – Christelike vryheid

 

MAAR, neem ook in ag:

 

 • Tatoes is in die verlede en steeds baie algemene onder heidense praktyke en ongelowiges.
 • Daar bestaan ‘n negatiewe sosiale stigma rondom tatoeëring en oormatige “piercing”.
 • Daar is talle gevalle van siektes wat opgedoen word, weens vuil naalde – ‘n mens se gesondheid kan dus negatief beïnvloed word!
 • Permanente verandering van die liggaam (liggaam wat andersins mooi en goed geskape is in God se Beeld)

 

Tatoes kan wel ontaard in ‘n morele dilemma!

 

 • Wanneer jy dit in liefdeloosheid teenoor jou naaste, jou vryheid in Christus misbruik (cf. Rom. 14, Gal. 5:13)
 • Wanneer jy jou lewe in gevaar stel (6e gebod, cf. Eks. 20)
 • As jy getroud is en dit teen die wense van jou eggenoot is (1 Kor. 7)

 

2) ORGAANSKENKING

 

 “Goeie more, vanoggend het ek na julle potgooi oor verassing geluister, toe laat dit my wonder, wat sê die Skrif in verband met orgaanskenking as jy sterf? Dalk ook ‘n onderwerp wat aangeraak kan word? U Broeder in Christus, Stefanus de Bruyn.”

 

Orgaanskenking & oorplanting is ’n nuwe verskynsel

 

Die eerste orgaan-oorplanting was ’n kornea-oorplanting in 1877. Daarna, in 1967 was die wêreldberoemde hart-oorplanting van dr. Chris Barnard. Die punt is: orgaan-oorplanting en skenkings is uit die aard van die saak ’n nuwe verskynsel en daarom sal ons uit die aard van die saak ook nie in die Skrif direk woorde vir of teen orgaanskenking vind nie. Ons sal afleidings moet maak uit die hele alles wat ons in die Skrif vind en daarmee werk.

 

Afleiding uit die Skrif

 

As ons praat van orgaanskenkings van ’n oorledene na ’n lewende, dan is dit gewoonlik om die lewende se lewe met hierdie orgaanskenking te red of drasties te verbeter. As dit dan die geval is, dan is die Skrifbeginsel van “liefde vir jou naaste” (Matt. 22) ter sprake. So ’n orgaanskenking sou ’n laaste liefdesdaad kon wees, waar organe geskenk word om jou naaste se lewe te red. 

 

’n Paar argumente téén orgaanskenking en ’n antwoord daarop

 • Orgaanskenking meng in met die natuurlike wette van God
  • dan moet ons ook bloedoortappings weier, soos die Jehova Getuies en ook enige ander mediese hulp vd hand wys. 
  • Jesus praat in Matt. 9 van ongesteldes (siekes) wat ’n geneesheer nodig het.
 • Orgaanskenking is ’n skending van die liggaam en bedreig ons belydenis van die opstanding uit die dooie
  • die liggaam wat uit die dood opgewek word is ’n verheerlikte liggaam. Die wese en aard van die verheerlikte liggaam word nie bepaal deur die aardse, verganklike liggaam nie (1 Kor. 15)
 • Orgaanskenking is ’n verfynde vorm van kannibalisme
  • skenking van ’n orgaan, is nie dieselfde as om ’n mens te eet nie. ’n Lewende kan bv. ’n nier vir ’n ander lewende skenk, sonder enige drastiese gevolge.

 

Laaste opmerkings

 • Uit die aard van die saak moet orgaanskenking (dooie na lewende) slegs plaasvind wanneer die oorledene werklik klinies dood is. Dit kan gebeur dat iemand dood verklaar word, maar nie werklik dood is nie. Dokters kan in oorhaastigheid die organe oes en dan in die poging om ’n ander lewe te red, ’n ander se lewe neem. 
 • Orgaanskenking (dooie na lewende) is nie in stryd met die Skrif nie en daarom mag ons ook ons organe skenk nadat ons dood is. 
 • Orgaan-oorplanting (lewende na lewende) val in dieselfde kategorie en ons as gelowiges mag dit ook doen. Ek sou net hier byvoeg, dat die organe wat ek skenk vir ’n ander persoon terwyl ek lewe, nie my eie lewe in gevaar mag stel nie. En dit is noodwendig ’n risiko wat ek neem, wanneer ek ’n orgaan laat verwyder. Ek dink ’n mens moet dus na die beste van jou vermoë en wete bepaal or die orgaanoorplanting enige ernstige risiko vir jou gesondheid inhou, na afloop van die operasie.

 

OUTRO

Baie dankie dat jy geluister het na hierdie gesprekke rondom die luisteraarsvrae.

Dankie aan al ons luisteraars wat aktief betrokke is in die verspreiding van ons episodes. Radio Scriptura word regoor die land en selfs in ander dele van die wêreld geluister.

Deel asb. hierdie episode met ander en help ons op die manier om die Evangelie te versprei!

 

Kom gesels verder saam met ons oor hierdie luisteraarsvrae op ons webblad of op ons sosiale media platforms. Ons webblad is scriptura.co.za.

Onthou ons het elke week ‘n nuwe Radio Scriptura episode en aan die einde van elke maand, het ons ‘n Perspektief-episode, waar ons die maand se nuusgebeure in ‘n Bybelse perspektief plaas.

Kom luister weer volgende week, totsiens!

Hierdie potgooi / artikel is deur verskeie lede van die Scriptura-span saamgestel en geskep.

Perspektief: Julie 2019

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

In hierdie episode beskou ons nuusgebeure van Julie-maand vanuit ‘n Bybelse perspektief.

Die fokus van hierdie maand se episode is:

01:24 Afvalligheid van die Gereformeerde geloof: Joshua Harris, Mark Driscoll en Francis Chan
29:11 ‘n Nuwe huwelikswet vir Suid Afrika

 

Afvalligheid van die Gereformeerde geloof:

Artikels:

Joshua Harris: https://www.christianpost.com/news/joshua-harris-former-church-responds-to-news-of-him-leaving-wife-christianity.html

Mark Driscoll:

http://kuyperian.com/mark-driscolls-fall-from-the-doctrines-of-grace/

https://reformationcharlotte.org/2019/07/12/founder-of-young-restless-and-reformed-movement-trashes-calvinism-as-garbage/

Francis Chan:

https://reformationcharlotte.org/2019/02/24/francis-chan-why-you-should-avoid-him/

Beskryf die probleem

Predikers wat eens op ‘n tyd bely het hulle glo in die gereformeerde leer.
Hulle het goed begin en sleg geëindig.
Sommiges, soos Harris, het selfs bely hulle het Christus verlaat.
Mark Driscoll se nou Calvinism is “garbage,” maw., ‘n klomp nonsens.

Dit bring baie vrae in gelowiges op.
Hoe is dit moontlik om vir jare in die kerk te sit en dan die gesonde leer te verlaat?
In Harris se geval, om selfs te bely dat hy nie meer ‘n Christen is nie?

Was hy dan nooit ‘n Christen nie?
Wat maak mens nou met die boeke wat hulle geskryf het.

Wat is die boodskap hierin vir ons as Christene?

Hoe moet Christene hieroor dink?

Dit het in die NT kerk gebeur, dit gaan vandag gebeur.
Klein afwykings in die begin maak dat jy jou bestemming met meters mis.

Wat se lesse moet ons hieruit leer?

1) Daar is niks fout met die gereformeerde leer nie, die fout is ons eie hart.

2) “Wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.” (I KORINTHIËRS 10:12).

“Hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind Timótheüs, ooreenkomstig die profesieë wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry en aan die geloof en ‘n goeie gewete vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloof skipbreuk gely, onder wie daar is Himenéüs en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle kan leer om nie te laster nie.” (I TIMÓTHEÜS 1:18-20).

“MAAR die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete.” (I TIMÓTHEÜS 4:1-2).

“Want ek weet dit, dat ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die dissipels weg te trek agter hulle aan.” (HANDELINGE 20:29-30)

Wat kan Christene doen?

Hoe kan ons goed eindig?
https://www.thegospelcoalition.org/article/secret-finishing-well/

Neem ‘n lang lewensbeskouing – Christelike lewe is ‘n maraton.

Ons verberg swakhede as gevolg van ‘n begeerte om te beïndruk.

En ons wil beïndruk omdat ons swakheid vrees.

Wees eerlik. Agter ‘n slimfoon of ‘n mikrofoon het ons die vermoë om weg te steek.

Sonde floreer in die donker, maar word in die lig verbrand.

Ons moet dus Bybelse vriende maak – die soort wat gekenmerk word deur openheid, genade en waarheid.

Kweek nie-indrukwekkendheid.

Laat ons maar eerlik wees: ons probleem is nie ons swakheid nie, maar ons vertroue op ons eie insigte en kragte wat ons weerhou om op God te vertrou.

“Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hý jou paaie gelykmaak.” (SPREUKE 3:5-6)

Moet nie snaakse goed probeer om relevant te wees nie.
Vlug weg van valse leer en jaag na die geregtigheid.

1) Ons moet bly by die kerk se belydenisse.

2) Waak teen enige onstabiliteit in jou geloof.

3) Grawe jouself die in die Woord in.

4) Moet dit nooit vanselfsprekend aanvaar nie.

4) Maak seker die wat in leiers posisies aangestel word is goed begrond in die gesonde leer.

5) Ons het mekaar nodig.

‘So spreek die Here : Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel. Maar hulle het gesê: Ons wil daarin nie wandel nie. ‘

JEREMIA 6:16
https://my.bible.com/bible/5/JER.6.16

“Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag ná die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het.” I TIMÓTHEÜS 6:11-12

“JY dan, my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is; en wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Ly dan verdrukking soos ‘n goeie krygsman van Jesus Christus. Niemand wat ‘n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het. En verder, as iemand aan ‘n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls gewedywer het nie.” (II TIMÓTHEÜS 2:1-5)

“EK besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk: verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.” II TIMÓTHEÜS 4:1-5

“DAAROM dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op Hom wat so ‘n teëspraak van die sondaars teen Hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie.” (HEBREËRS 12:1-3)

 

Nuwe huwelikswet in Suid Afrika

Koppel die probleem aan belangrike nuusartikels:

Proposed Changes to Marriage Laws Underway

Beskryf die probleem?

Tans is daar verskillende wette vir verskillende tipe huwelike.

Burgerlike verbintenis, gebruiklike huwelike, tradisionele en kulturele huwelike, Moslem, Jode en ander godsdienstige huwelike.
(civil marriages, civil unions, customary marriages, Muslim and possibly other religious marriages)

Dit beteken ‘n predikant kan slegs Christelike huwelike voltrek as hy so kies.

Regering wil een sambreel he.

Dit kan op 2 maniere uitwerk:
Een stel reels wat op alle huwelike toegepas kan word.
Of, een wet met verskillende hoofstukke vir verskillende tipe huwelike.

Dit kan beteken dat ‘n huweliksbeampte wat onder die nuwe sorteer, wat predikante insluit, nie mag weier om bv. Gay huwelike of enige ander geloofshuwelike te voltrek nie.

Dit kan groot probleme vir die kerk inhou. Sommige ouens het reeds aangedui as dit die rigting is waarin dit gaan beweeg dat hulle dan selfs hul lisensie sal kanselleer.

Hoe moet Christene hieroor dink?

Ons moet verstaan dat verdrukking op verskillende maniere gaan kom.
Ons was gewoond aan baie vryheid, dit word stadig maar seker beperk.
Ons gaan meer en meer getoets word om ons geloof uit te leef.

Wat kan Christene doen?

Ons moet bly by die Woord.
Ons moet beginselvas bly.
Daar is meer en meer druk op die kerk om ‘n kompromis aan te gaan.

As dit moet, moet ons dan ontrek en slegs die seremonie in die kerk hanteer.
Mense moet daarna wettelik gaan trou voor die magistraat.
Volgens die Bybel besit die kerk die sleutels van die koninkryk.
Vanut ‘n Bybelse perspektief is mense getroud as hulle voor God en sy gemeente hule beloftes afle.

 

Hierdie potgooi / artikel is deur verskeie lede van die Scriptura-span saamgestel en geskep.

WhatsApp WhatsApp