Press "Enter" to skip to content

3Minute1Woord | BEELD VAN GOD

TSELEM | {afr} beeld {eng} image

Soos in: Genesis 1:27

Marnix is tans predikant in die Gereformeerde Kerk Graaff-Reinet.

%d bloggers like this: